Indiċi 
Minuti
XML 199kPDF 312kWORD 85k
L-Erbgħa, 15 ta' Jannar 2020 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Dokumenti mressqa
 6.Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Seduta solenni - Diskors tal-Maestà Tiegħu r-Re Abdullah II, Re tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Il-kompożizzjoni numerika tal-kumitati (votazzjoni)
  10.2.Protokoll bejn l-UE, l-Iżlanda u n-Norveġja għall-Ftehim dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fl-Iżlanda jew fin-Norveġja fir-rigward ta' aċċess fil-Eurodac għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi *** (votazzjoni)
  10.3.Ftehim UE-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *** (votazzjoni)
  10.4.Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar * (votazzjoni)
  10.5.Il-Patt Ekoloġiku Ewropew (votazzjoni)
  10.6.Implimentazzjoni u sorveljanza tad-dispożizzjonijiet rigward id-drittijiet taċ-ċittadini fil-Ftehim dwar il-Ħruġ tar-Renju Unit (votazzjoni)
  10.7.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (votazzjoni)
  10.8.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)
  10.9.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)
  10.10.Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Tgħawwiġ tal-istorja Ewropea u tifkira tat-Tieni Gwerra Dinjija (dibattitu topiku)
 16.Is-seduti ta' smigħ li għaddejjin skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward l-Ungerija (dibattitu)
 17.Is-seduti ta' smigħ li għaddejjin skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward il-Polonja (dibattitu)
 18.Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali (dibattitu)
 19.Il-COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (Kunming 2020) (dibattitu)
 20.Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2018 (dibattitu)
 21.Riforma tal-prinċipji ġenerali tal-komitoloġija (dibattitu)
 22.Approvazzjoni tal-minuti tas-sezzjoni li għaddejja
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.08.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Skont l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat tali dibattitu għal dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen u Henrike Hahn, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Fabio Massimo Castaldo, dwar il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza u Jan Zahradil, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni (B9-0055/2020);

—   Kati Piri u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak u Ivan Štefanec, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne u Chrysoula Zacharopoulou, f'isem il-Grupp Renew, dwar il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni (B9-0066/2020).

II.   In-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa u Patryk Jaki, f'isem il-Grupp ECR, dwar in-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi u Henrike Hahn, f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Fabio Massimo Castaldo, dwar in-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg u Dominique Bilde, f'isem il-Grupp ID, dwar in-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti (B9-0060/2020);

—   Kati Piri u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, dwar in-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou u Manuel Bompard, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar in-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere u Ivan Štefanec, f'isem il-Grupp PPE, dwar in-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne u Chrysoula Zacharopoulou, f'isem il-Grupp Renew, dwar in-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti (B9-0065/2020).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - skadenza: 9 ta' April 2020)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN


4. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-approvazzjoni ta' stabbilimenti tal-prodotti ġerminali u r-rekwiżiti tat-traċċabbiltà u tas-saħħa tal-annimali għall-movimenti fl-Unjoni tal-prodotti ġerminali ta' ċerti annimali terrestri miżmuma (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli għas-sorveljanza, il-programmi ta' eradikazzjoni u l-istat ta' ħelsien mill-mard għal ċertu mard elenkat u emerġenti (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll ta' ċertu mard elenkat (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għall-movimenti fl-Unjoni ta' annimali terrestri u bajd għat-tifqis (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI, ENVI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi ppjanar kontinwu pluriennali (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/2251 fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tat-trattament tad-derivattivi OTC b'rabta ma' ċerti titolizzazzjonijiet sempliċi, trasparenti u standardizzati għal finijiet ta' ħħeġġjar (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2015/35 li jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli għall-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni soġġetti għal liċenzji u li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-depożitu ta' garanziji fl-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw b'rabta mal-eżenzjoni għall-kromu eżavalenti bħala prodott kontra l-korrużjoni fis-sistema tat-tkessiħ tal-azzar bil-karbonju fi friġġijiet tal-assorbiment f'karavans motorizzati (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-użu taċ-ċomb f'elettrodi tal-platinu platinizzat użati għal ċertu kejl tal-konduttività (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-19 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb fl-issaldjar u fix-xogħlijiet tal-aħħar użati f'ċerti magni tal-kombustjoni li jinżammu fl-idejn (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-approċċ standardizzat alternattiv għar-riskju tas-suq (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb bħala stabbilizzatur termali fil-klorur tal-polivinil użat f'ċertu apparat mediku dijanjostiku in vitro għall-analiżi tad-demm u ta' fluwidi u gassijiet oħra tal-ġisem (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-użu tal-kadmju u l-komposti tiegħu f'ċerti tubi tal-kameras tal-vidjo li huma tolleranti għar-radjazzjoni (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-kromju eżavalenti bħala aġent kontra l-korrużjoni tas-sistema tat-tkessiħ tal-azzar bil-karbonju f'refriġeraturi bl-assorbiment (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw b'rabta ma' ċerti eżenzjonijiet għaċ-ċomb u għall-komposti taċ-ċomb fil-komponenti (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Diċembru 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (C(2019)07314 – 2019/2873(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Ottubru 2019

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni C(2019)07329 - 2019/2874(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Ottubru 2019

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu ġie modifikat minn 1 għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-ispeċifikazzjoni tal-kriterji biex jiġu stabbiliti l-arranġamenti għat-tnaqqis b’mod adegwat tar-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti assoċjat mal-bonds koperti u mat-titolizzazzjonijiet, u li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) 2015/2205 u (UE) 2016/1178 - (C(2019)8886 – 2019/2994(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Diċembru 2019 fuq talba tal-Kumitat responsabbli.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


5. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 27/2019 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


6. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dubravka Šuica (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Il-President għamel diskors introduttiv biex jintroduċi d-dibattitu.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Daniel Freund f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp ID, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, u Paulo Rangel.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Robert Rowland u Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Bogdan Rzońca u Lara Wolters, Pascal Durand, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Katalin Cseh, Harald Vilimsky, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, li rrifjutat ukoll mistoqsija "karta blu", Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (il-President iċċarat xi punti), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri u Geoffroy Didier.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński u Marc Botenga.

Interventi ta': Dubravka Šuica u Nikolina Brnjac.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt u Pascal Durand, f'isem il-Grupp Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani u Danuta Maria Hübner, f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff u Domènec Ruiz Devesa, f'isem il-Grupp S&D, Ska Keller, Philippe Lamberts u Daniel Freund, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Schirdewan u Helmut Scholz, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod u Gilles Lebreton, f'isem il-Grupp ID, dwar il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.10 tal-Minuti tad-data 15.1.2020.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.58.)


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.06.


8. Seduta solenni - Diskors tal-Maestà Tiegħu r-Re Abdullah II, Re tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Minn 12:06 sa 12:19 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors tal-Maestà Tiegħu r-Re Abdullah II, Re tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.20.)


9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.30.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


10.1. Il-kompożizzjoni numerika tal-kumitati (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni mressqa skont l-Artikolu 206 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-kompożizzjoni numerika tal-kumitati permanenti (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0001)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)


10.2. Protokoll bejn l-UE, l-Iżlanda u n-Norveġja għall-Ftehim dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fl-Iżlanda jew fin-Norveġja fir-rigward ta' aċċess fil-Eurodac għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll bejn l-UE, l-Iżlanda u n-Norveġja għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli għall-eżami ta' talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fl-Iżlanda jew fin-Norveġja fir-rigward ta' aċċess fil-Eurodac għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0002)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


10.3. Ftehim UE-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0003)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


10.4. Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar u r-Regolament (UE) Nru 904/2010 fir-rigward tal-kooperazzjoni amministrattiva u l-iskambju ta' informazzjoni għall-finijiet tal-monitoraġġ tal-applikazzjoni korretta tal-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0004)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)


10.5. Il-Patt Ekoloġiku Ewropew (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 11 ta' Diċembru 2019 (punt 7 tal-Minuti tad-data 11.12.2019)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020)

—   Alexandr Vondra u Anna Zalewska f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley f'isem il-Grupp Renew, dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo u Idoia Villanueva Ruiz f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez u Miriam Dalli, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni u Tom Vandendriessche f'isem il-Grupp ID, dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0040/2020

(flok B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 u B9-0045/2020):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Esther de Lange, f'isem il-Grupp PPE;

—   Miriam Dalli, f'isem il-Grupp S&D;

—   Fredrick Federley, f'isem il-Grupp Renew;

—   Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P9_TA(2020)0005)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0041/2020, B9-0044/2020 u B9-0046/2020 iddekadew.)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)


10.6. Implimentazzjoni u sorveljanza tad-dispożizzjonijiet rigward id-drittijiet taċ-ċittadini fil-Ftehim dwar il-Ħruġ tar-Renju Unit (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0031/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0006)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)


10.7. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (votazzjoni)

Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2018 [2019/2125(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0007)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)


10.8. Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali [2019/2136(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A9-0054/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (Grupp ID)

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0008)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)


10.9. Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni - rapport annwali [2019/2135(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0009)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)


10.10. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0036/2020, B9-0037/2020 u B9-0038/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B9-0036/2020

Adozzjoni (P9_TA(2020)0010)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0037/2020 u B9-0038/2020 iddekadew.)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

Interventi

Daniel Freund, biex iressaq emenda orali għall-Emenda 76. Il-Parlament m'aċċettax li jressaq għall-votazzjoni l-emenda orali, billi aktar minn 40 Membru opponew.


PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit web tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki u Neena Gill

Implimentazzjoni u sorveljanza tad-dispożizzjonijiet rigward id-drittijiet taċ-ċittadini fil-Ftehim dwar il-Ħruġ tar-Renju Unit - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten u Neena Gill

Rapport Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka u Jiří Pospíšil

Rapport David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová u Guido Reil.

L-ispjegazzjonijiet tal-vot se jkomplu waqt is-seduta ta' għada l-Ħamis 16 ta' Jannar 2020.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.45.)


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.03.


14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


15. Tgħawwiġ tal-istorja Ewropea u tifkira tat-Tieni Gwerra Dinjija (dibattitu topiku)

Tgħawwiġ tal-istorja Ewropea u tifkira tat-Tieni Gwerra Dinjija (2019/3016(RSP))

Intervent ta': Manfred Weber biex jintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp PPE.

Interventi ta': Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Sandra Kalniete f'isem il-Grupp PPE, Jens Geier f'isem il-Grupp S&D, Charles Goerens f'isem il-Grupp Renew, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Alessandro Panza f'isem il-Grupp ID, Anna Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos Membru mhux affiljat, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer dwar il-kummenti tal-kelliem preċedenti, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová u Javier Zarzalejos.

Intervent ta': Věra Jourová.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Intervent ta': Nikolina Brnjac.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Is-seduti ta' smigħ li għaddejjin skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward l-Ungerija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-seduti ta' smigħ li għaddejjin skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward l-Ungerija (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Sylwia Spurek f'isem il-Grupp S&D, Ramona Strugariu f'isem il-Grupp Renew, Gwendoline Delbos-Corfield f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jérôme Rivière f'isem il-Grupp ID, Nicola Procaccini f'isem il-Grupp ECR, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara Membru mhux affiljata, Lívia Járóka, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen u Bettina Vollath.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić u Milan Zver.

Interventi ta': Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) u Nikolina Brnjac.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Roberta Metsola, f'isem il-Grupp PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley u Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Grupp S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner u Katalin Cseh, f'isem il-Grupp Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun u Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk u Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-seduti ta' smigħ li għaddejjin bħalissa skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE fir-rigward tal-Polonja u l-Ungerija (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti tad-data 16.1.2020.


17. Is-seduti ta' smigħ li għaddejjin skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward il-Polonja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-seduti ta' smigħ li għaddejjin skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward il-Polonja (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, Michal Šimečka f'isem il-Grupp Renew, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jaak Madison f'isem il-Grupp ID, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Mikuláš Peksa, Beata Szydło f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anna Zalewska, Tineke Strik, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Róża Thun und Hohenstein, u Bartosz Arłukowicz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tomáš Zdechovský, Ben Habib u Beata Kempa.

Interventi ta': Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) u Nikolina Brnjac.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Roberta Metsola, f'isem il-Grupp PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley u Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Grupp S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner u Katalin Cseh, f'isem il-Grupp Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun u Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk u Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-seduti ta' smigħ li għaddejjin bħalissa skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE fir-rigward tal-Polonja u l-Ungerija (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti tad-data 16.1.2020.


18. Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura fil-konfront tal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka dwar l-użu ħażin ta' fondi tal-UE u kunflitti ta' interess potenzjali (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (President fil-kariga tal-Kunsill) u Virginijus Sinkevičius (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Lara Wolters f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová f'isem il-Grupp Renew, Viola Von Cramon-Taubadel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivan David f'isem il-Grupp ID, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič u Jiří Pospíšil.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová.

Interventi ta': Virginijus Sinkevičius u Nikolina Brnjac.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali ta' Frar 2020.


19. Il-COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (Kunming 2020) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Agnès Evren f'isem il-Grupp PPE, César Luena f'isem il-Grupp S&D, María Soraya Rodríguez Ramos f'isem il-Grupp Renew, Ville Niinistö f'isem il-Grupp Verts/ALE, Aurelia Beigneux f'isem il-Grupp ID, Alexandr Vondra f'isem il-Grupp ECR, Silvia Modig f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi Membru mhux affiljata, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, li rrifjutat ukoll mistoqsija “karta blu” ta' Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo u Peter Liese.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ljudmila Novak.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Robert Hajšel u João Ferreira.

Intervent ta': Virginijus Sinkevičius.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Pascal Canfin, f'isem il-Kumitat ENVI, Agnès Evren, f'isem il-Grupp PPE, César Luena, f'isem il-Grupp S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, f'isem il-Grupp Renew, Ville Niinistö, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Alexandr Vondra, f'isem il-Grupp ECR, u Silvia Modig, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-15-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (COP15) għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal-Minuti tad-data 16.1.2020.


20. Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2018 (dibattitu)

Rapport dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew – rapport annwali 2018 [2019/2134(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Emily O'Reilly (Ombudsman Ewropew) u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Cristian Terheş f'isem il-Grupp S&D, Yana Toom f'isem il-Grupp Renew, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ID, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Alexis Georgoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mario Furore Membru mhux affiljat, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba u Brando Benifei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil u Juan Fernando López Aguilar.

Intervent ta': Maroš Šefčovič.

°
° ° °

Intervent ta': Theresa Griffin.

°
° ° °

Interventi ta': Emily O'Reilly u Peter Jahr.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal-Minuti tad-data 16.1.2020.


21. Riforma tal-prinċipji ġenerali tal-komitoloġija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Riforma tal-prinċipji ġenerali tal-komitoloġija (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': József Szájer f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Richard Corbett, Bettina Vollath f'isem il-Grupp S&D, Pascal Durand f'isem il-Grupp Renew, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík u Karen Melchior.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Richard Corbett.

Intervent ta': Maroš Šefčovič.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Approvazzjoni tal-minuti tas-sezzjoni li għaddejja

Skont l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tal-parti ta' waranofsinhar tas-sessjoni parzjali li jmiss.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 646.599/OJJE).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.22.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Skużati:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Yon-Courtin Stéphanie

Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Marzu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza