Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2950(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000048/2019 (B9-0001/2020)

Συζήτηση :

PV 16/01/2020 - 3
CRE 16/01/2020 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

3. Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000048/2019) που κατέθεσε η Irene Tinagli, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία (B9-0001/2020)

Η Irene Tinagli αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Janez Lenarčič (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, José Gusmão, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini και Marek Paweł Balt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Traian Băsescu και Bogdan Rzońca.

Παρεμβαίνει ο Janez Lenarčič.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Irene Tinagli, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, με θέμα «Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία» (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου