Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 12k
Четвъртък, 16 януари 2020 г. - Страсбург

4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 15.1.2020 г.)


4.1. Бурунди, и по-специално свободата на словото

Предложения за резолюция B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 и B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari и Jan-Christoph Oetjen представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата Renew, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt и Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Eugen Tomac и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Janez Lenarčič (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 16.1.2020 г.


4.2. Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения

Предложения за резолюция B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 и B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko и Erik Marquardt представиха предложенията за резолюции B9-0056/2020 и B9-0059/2020.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský и Phil Bennion представиха предложенията за резолюции B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 и B9-0065/2020.

Изказаха се Željana Zovko, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Susanna Ceccardi, от името на групата ID, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Peter van Dalen, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tomislav Sokol и Maria Arena, Jackie Jones (председателят й благодари за изказването), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eugen Tomac, Nicola Procaccini и Krzysztof Hetman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil и Mick Wallace.

Изказа се Janez Lenarčič (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 16.1.2020 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.43 ч.)

Последно осъвременяване: 17 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност