Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 12k
Donderdag 16 januari 2020 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 15.1.2020 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting

Ontwerpresoluties B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 en B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari en Jan-Christoph Oetjen lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt en Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Tomislav Sokol.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Eugen Tomac en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 16.1.2020.


4.2. Nigeria, met name de recente terreuraanslagen

Ontwerpresoluties B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 en B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko en Erik Marquardt lichten de ontwerpresoluties B9-0056/2020 en B9-0059/2020 toe.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský en Phil Bennion lichten de ontwerpresoluties B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 en B9-0065/2020 toe.

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Susanna Ceccardi, namens de ID-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Peter van Dalen, die eveneens ingaat op twee “blauwe kaart”-vragen van Tomislav Sokol en Maria Arena, Jackie Jones (de Voorzitter bedankt haar voor haar woorden), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Eugen Tomac, Nicola Procaccini en Krzysztof Hetman.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 16.1.2020.

(De vergadering wordt om 11.43 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid