Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 11k
Czwartek, 16 stycznia 2020 r. - Strasburg

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 15.1.2020)


4.1. Burundi, w szczególności wolność słowa

Projekty rezolucji B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 i B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari i Jan-Christoph Oetjen przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt i Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Janez Lenarčič (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 16.1.2020.


4.2. Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne

Projekty rezolucji B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 i B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko i Erik Marquardt przedstawili projekty rezolucji B9-0056/2020 i B9-0059/2020.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský i Phil Bennion przedstawili projekty rezolucji B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 i B9-0065/2020.

Głos zabrali: Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Susanna Ceccardi w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Peter van Dalen, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola i Marię Arenę, Jackie Jones (Przewodnicząca podziękowała za jej słowa), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Rzońcę, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eugena Tomaca, Nicola Procaccini i Krzysztof Hetman.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil i Mick Wallace.

Głos zabrał Janez Lenarčič (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 16.1.2020.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.43.)

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności