Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 11k
Štvrtok, 16. januára 2020 - Štrasburg

4. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 15.1.2020 .)


4.1. Burundi, najmä sloboda prejavu

Návrhy uznesenia B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 a B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari a Jan-Christoph Oetjen uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt a Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomislav Sokol.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Eugen Tomac a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpil Janez Lenarčič (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 16.1.2020.


4.2. Nigéria, najmä nedávne teroristické útoky

Návrhy uznesenia B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 a B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko a Erik Marquardt uviedli návrhy uznesení B9-0056/2020 a B9-0059/2020.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský a Phil Bennion uviedli návrhy uznesení B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 a B9-0065/2020.

Vystúpili títo poslanci: Željana Zovko v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Susanna Ceccardi v mene skupiny ID, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Peter van Dalen, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tomislav Sokol a Maria Arena, Jackie Jones (predsedníčka jej poďakovala za výroky), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Eugen Tomac, Nicola Procaccini a Krzysztof Hetman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil a Mick Wallace.

V rozprave vystúpil Janez Lenarčič (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 16.1.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.43 h.)

Posledná úprava: 17. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia