Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2502(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0054/2020

Debatter :

PV 16/01/2020 - 4.1
CRE 16/01/2020 - 4.1

Omröstningar :

PV 16/01/2020 - 6.1

Antagna texter :

P9_TA(2020)0011

Protokoll
XML 7k
Torsdagen den 16 januari 2020 - Strasbourg

6.1. Burundi, särskilt yttrandefriheten (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 och B9-0066/2020

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0054/2020

(ersätter B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 och B9-0066/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra och Veronika Vrecionová, för ECR-gruppen;

—   Marisa Matias, José Gusmão och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2020)0011)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy