Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2503(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0056/2020

Rozpravy :

PV 16/01/2020 - 4.2
CRE 16/01/2020 - 4.2

Hlasovanie :

PV 16/01/2020 - 6.2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0012

Zápisnica
XML 7k
Štvrtok, 16. januára 2020 - Štrasburg

6.2. Nigéria, najmä nedávne teroristické útoky (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 a B9-0065/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0056/2020

(nahrádzajúci B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 a B9-0065/2020):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan a Isabel Benjumea Benjumea, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew;

—   Erik Marquardt, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski a Tomasz Piotr Poręba, v mene skupiny ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2020)0012)

(Návrhy uznesenia B9-0060/2020 a B9-0063/2020 sa stali bezpredmetnými.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Posledná úprava: 17. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia