Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2507(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0048/2020

Arutelud :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Hääletused :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0013

Protokoll
XML 10k
Neljapäev, 16. jaanuar 2020 - Strasbourg

6.3. Olukord Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre) (hääletus)
CRE

Arutelu toimus 14. jaanuaril 2020 (14.1.2020 protokollipunkt 14).

Vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2 esitati arutelu lõpuks järgmised resolutsiooni ettepanekud:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange ja Cláudia Monteiro de Aguiar fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseadusliku valimise katset (parlamentaarne riigipööre) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić ja Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseadusliku valimise katset (parlamentaarne riigipööre) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri ja Javi López fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseadusliku valimise katset (parlamentaarne riigipööre) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Venezuelas (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Venezuelas (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0048/2020

(asendades B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 ja B9-0053/2020):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange ja Cláudia Monteiro de Aguiar fraktsiooni PPE nimel;

—   Javi López ja Kati Piri fraktsiooni S&D nimel;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou fraktsiooni Renew nimel;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P9_TA(2020)0013)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0051/2020 ja B9-0052/2020 muutusid kehtetuks.)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Sõnavõtud

Leopoldo López Gil.

Viimane päevakajastamine: 17. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika