Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2507(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0048/2020

Debatter :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Omröstningar :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0013

Protokoll
XML 10k
Torsdagen den 16 januari 2020 - Strasbourg

6.3. Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (omröstning)
CRE

Debatten hade ägt rum den 14 januari 2020 (punkt 14 i protokollet av den 14.1.2020).

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 132, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange och Cláudia Monteiro de Aguiar, för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela efter försöket till olagligt val av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić och Assita Kanko, för ECR-gruppen, om situationen i Venezuela efter försöket att olagligt välja ny talman och nytt presidium för nationalförsamlingen (parlamentarisk kupp) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri och Javi López, för S&D-gruppen, om situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, om situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0048/2020

(ersätter B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 och B9-0053/2020):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange och Cláudia Monteiro de Aguiar, för PPE-gruppen;

—   Javi López och Kati Piri, för S&D-gruppen;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2020)0013)

(Resolutionsförslagen B9-0051/2020 och B9-0052/2020 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Inlägg:

Leopoldo López Gil.

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy