Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 35k
Четвъртък, 16 януари 2020 г. - Страсбург

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


6.1. Бурунди, и по-специално свободата на изразяване (гласуване)

6.2. Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения (гласуване)

6.3. Положението във Венесуела след незаконното избиране на нов председател и ново Бюро на Националното събрание (парламентарен държавен преврат) (гласуване)

6.4. Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (гласуване)

6.5. COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие (Кунмин, 2020 г.) (гласуване)

6.6. Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (гласуване)

6.7. Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (гласуване)
Последно осъвременяване: 17 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност