Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 32k
Štvrtok, 16. januára 2020 - Štrasburg

6. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


6.1. Burundi, najmä sloboda prejavu (hlasovanie)

6.2. Nigéria, najmä nedávne teroristické útoky (hlasovanie)

6.3. Situácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat) (hlasovanie)

6.4. Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska a Maďarska (hlasovanie)

6.5. COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (Kunming 2020) (hlasovanie)

6.6. Činnosť európskej ombudsmanky v roku 2018 (hlasovanie)

6.7. Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby (hlasovanie)
Posledná úprava: 17. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia