Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. januar 2020 - Strasbourg

7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: mercredi 15. januar 2020)

Betænkning: Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan og Jan Zahradil.

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020 og B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński og Marc Botenga.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid (B9-0036/2020, B9-0037/2020 og B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki og Jan Zahradil.

(Afstemningstid: torsdag 16. januar 2020)

Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 og B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac og Jan Zahradil.

Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton og Bogdan Rzońca.

COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (B9-0047/2020)
John Howarth.

Seneste opdatering: 3. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik