Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 6k
Donderdag 16 januari 2020 - Straatsburg

7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 15 januari 2020)

Verslag Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan en Jan Zahradil.

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński en Marc Botenga.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki en Jan Zahradil.

(Stemmingen van donderdag 16 januari 2020)

Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac en Jan Zahradil.

Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1, van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton en Bogdan Rzońca.

COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (B9-0047/2020)
John Howarth.

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid