Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Štvrtok, 16. januára 2020 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: mercredi 15. januára 2020)

Správa: Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan a Jan Zahradil.

Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (B9-0036/2020, B9-0037/2020 a B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński a Marc Botenga.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (B9-0036/2020, B9-0037/2020 a B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki a Jan Zahradil.

(Hlasovanie: štvrtok 16. januára 2020)

Situácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 a B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac a Jan Zahradil.

Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska a Maďarska (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton a Bogdan Rzońca.

COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby (B9-0047/2020)
John Howarth.

Posledná úprava: 17. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia