Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 16 januari 2020 - Straatsburg

8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden opgenomen in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement.

De elektronische versie wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de laatste dag van de plenaire vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.12 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid