Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000002/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000002/2020 (B9-0002/2020)

Συζήτηση :

PV 16/01/2020 - 12
CRE 16/01/2020 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο

12. Παράνομα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000002/2020) που κατέθεσε η Lucy Nethsingha, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI προς την Επιτροπή: Παράνομα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση (B9-0002/2020)

Η Liesje Schreinemacher αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Janez Lenarčič (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Ibán García Del Blanco, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liesje Schreinemacher, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrey Slabakov.

Παρεμβαίνει ο Janez Lenarčič.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου