Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 9k
Torsdag den 16. januar 2020 - Strasbourg

14. Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 47)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

EMPL

- Praktikophold af høj kvalitet i EU (2020/2005(INL))
(rådg.udv.: CULT)

ENVI

- En EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning (2020/2006(INL))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), ITRE, AGRI)

IMCO

- Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde (2020/2018(INL))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), CULT (forretningsordenens artikel 57), JURI (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57))

JURI

- Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier (2020/2012(INL))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), EMPL, IMCO (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57), CULT, LIBE (forretningsordenens artikel 57), AFCO)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. december 2019)

JURI

- Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online (2020/2019(INL))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57))

- Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens (2020/2014(INL))
(rådg.udv.: IMCO, TRAN, LIBE)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 142, stk. 1)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

AFET

- Årsberetning om våbeneksport (2020/2003(INI))
(rådg.udv.: PETI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

AFET

- Sikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn (2020/2002(INI))

- Udfordringer og perspektiver for multilaterale systemer for våbenkontrol og nedrustning (2020/2001(INI))

CULT

- Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor (2020/2017(INI))
(rådg.udv.: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (forretningsordenens artikel 57))

EMPL

- Det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020 (2020/2008(INI))
(rådg.udv.: ECON, AGRI, FEMM)

- EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet (2020/2007(INI))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57), AGRI)

IMCO

- På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere (2020/2021(INI))

- Styrkelse af det indre marked: fremtiden for den frie bevægelighed for tjenesteydelser (2020/2020(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

JURI

- Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (2020/2015(INI))
(rådg.udv.: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område (2020/2013(INI))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE

- Retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder (2020/2022(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

- Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager (2020/2016(INI))
(rådg.udv.: EMPL, IMCO, JURI)

- Rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa (2020/2011(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57), CULT, FEMM)

- Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration (2020/2010(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57))

- Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle (2020/2009(INI))
(rådg.udv.: CULT (forretningsordenens artikel 57))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 118)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

AFET

- Henstilling til den højtstående repræsentant og Rådet, jf. artikel 118, om gennemgangsprocessen i 2020 for traktaten om ikkespredning af kernevåben (NPT), kernevåbenkontrol og muligheder for atomnedrustning (2020/2004(INI))

Seneste opdatering: 17. februar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik