Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 9k
Neljapäev, 16. jaanuar 2020 - Strasbourg

14. Otsused algatusraportite koostamiseks

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 47)

(Esimeeste konverentsi 9. jaanuari 2020. aasta otsuse alusel)

EMPL-komisjon

- Kvaliteetne praktika ELis (2020/2005(INL))
(nõuandvad komisjonid: CULT)

ENVI-komisjon

- ELi õigusraamistik, mis käsitleb ELi kannustatud ülemaailmse raadamise peatamist ja tagasipööramist (2020/2006(INL))
(nõuandvad komisjonid: INTA (kodukorra artikkel 57), ITRE, AGRI)

IMCO-komisjon

- Digiteenuste õigusakt: ühtse turu toimimise täiustamine (2020/2018(INL))
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), CULT (kodukorra artikkel 57), JURI (kodukorra artikkel 57), LIBE (kodukorra artikkel 57))

JURI-komisjon

- Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik (2020/2012(INL))
(nõuandvad komisjonid: AFET (kodukorra artikkel 57), EMPL, IMCO (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57), CULT, LIBE (kodukorra artikkel 57), AFCO)

(Esimeeste konverentsi 9. detsembri 2019. aasta otsuse alusel)

JURI-komisjon

- Digiteenuste õigusakt: kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele (2020/2019(INL))
(nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 57))

- Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord (2020/2014(INL))
(nõuandvad komisjonid: IMCO, TRAN, LIBE)

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 142 lõige 1)

(Esimeeste konverentsi 9. jaanuari 2020. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Relvaekspordi aastaaruanne (2020/2003(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI)

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 9. jaanuari 2020. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves (2020/2002(INI))

- Mitmepoolsete relvamüügi kontrolli- ja desarmeerimissüsteemide probleemid ja väljavaated (2020/2001(INI))

CULT-komisjon

- Tehisintellekt hariduses, kultuuris ja audiovisuaalsektoris (2020/2017(INI))
(nõuandvad komisjonid: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (kodukorra artikkel 57))

EMPL-komisjon

- Vana manner vananemas – 2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimalused ja probleemid (2020/2008(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, AGRI, FEMM)

- ELi eeskirjade mõju töötajate ja teenuste vabale liikumisele: ELi-sisene tööjõu liikuvus kui vahend, mis aitab tööjõuturu vajadusi ja oskusi vastavusse viia (2020/2007(INI))
(nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 57), AGRI)

IMCO-komisjon

- Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks (2020/2021(INI))

- Ühtse turu tugevdamine: teenuste vaba liikumise tulevik (2020/2020(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

JURI-komisjon

- Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel (2020/2015(INI))
(nõuandvad komisjonid: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Tehisintellekt: küsimused, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohandamist niivõrd, kuivõrd see mõjutab ELi tsiviil- ja sõjalisel otstarbel kasutamise vallas, ning riigiasutusi väljaspool kriminaalõigust (2020/2013(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET (kodukorra artikkel 57), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE-komisjon

- Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid (2020/2022(INI))
(nõuandvad komisjonid: IMCO)

- Tehisintellekt kriminaalõiguses ning selle kasutamine politsei ja kohtuasutuste poolt kriminaalasjus (2020/2016(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, IMCO, JURI)

- Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise kohta: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas (2020/2011(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 57), CULT, FEMM)

- Seadusliku töörände uued viisid (2020/2010(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 57))

- Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vihakõne, desinformatsioon ja platvormide roll (2020/2009(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT (kodukorra artikkel 57))

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 118)

(Esimeeste konverentsi 9. jaanuari 2020. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule kodukorra artikli 118 alusel tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ning tuumarelvastuse kontrolli ja desarmeerimise võimaluste ettevalmistuseks (2020/2004(INI))

Viimane päevakajastamine: 17. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika