Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 9k
Torstai 16. tammikuuta 2020 - Strasbourg

14. Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. tammikuuta 2020)

EMPL-valiokunta

- Laadukkaat harjoittelupaikat EU:ssa (2020/2005(INL))
(lausuntoa varten: CULT)

ENVI-valiokunta

- EU:n oikeudellinen kehys EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi (2020/2006(INL))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE, AGRI)

IMCO-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen (2020/2018(INL))
(lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), CULT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

JURI-valiokunta

- Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys (2020/2012(INL))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), EMPL, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla), AFCO)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. joulukuuta 2019)

JURI-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten (2020/2019(INL))
(lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla))

- Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä (2020/2014(INL))
(lausuntoa varten: IMCO, TRAN, LIBE)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 142 artiklan 1 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. tammikuuta 2020)

AFET-valiokunta

- Asevientiä koskeva vuosikertomus (2020/2003(INI))
(lausuntoa varten: PETI)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. tammikuuta 2020)

AFET-valiokunta

- EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyö Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa (2020/2002(INI))

- Monenvälisiin asevalvonta- ja aseidenriisuntajärjestelmiin liittyvät haasteet ja näkymät (2020/2001(INI))

CULT-valiokunta

- Tekoälyn käyttö koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla (2020/2017(INI))
(lausuntoa varten: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

EMPL-valiokunta

- Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen (2020/2008(INI))
(lausuntoa varten: ECON, AGRI, FEMM)

- EU:n sääntöjen vaikutukset työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä (2020/2007(INI))
(lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI)

IMCO-valiokunta

- Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (2020/2021(INI))

- Sisämarkkinoiden vahvistaminen: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus (2020/2020(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

JURI-valiokunta

- Tekoälyteknologian kehittämisen teollis- ja tekijänoikeudet (2020/2015(INI))
(lausuntoa varten: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset (2020/2013(INI))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset (2020/2022(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)

- Tekoäly rikosoikeudessa ja sen käyttö poliisi- ja oikeusviranomaisten suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä (2020/2016(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, IMCO, JURI)

- Kertomus romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa (2020/2011(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, FEMM)

- Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät (2020/2010(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla))

- Tiedotusvälineiden vapauden vahvistaminen: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli (2020/2009(INI))
(lausuntoa varten: CULT (työjärjestyksen 57 artikla))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 118 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. tammikuuta 2020)

AFET-valiokunta

- Työjärjestyksen 118 artiklan mukainen suositus korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi (2020/2004(INI))

Päivitetty viimeksi: 17. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö