Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 9k
Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 16 d. - Strasbūras

14. Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. sausio 9 d.)

EMPL komitetas

- Kokybiškos stažuotės ES (2020/2005(INL))
(Nuomonė: CULT)

ENVI komitetas

- ES teisinė sistema, skirta ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti (2020/2006(INL))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ITRE, AGRI)

IMCO komitetas

- Skaitmeninių paslaugų aktas: bendros rinkos veikimo gerinimas (2020/2018(INL))
(Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

JURI komitetas

- Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etikos aspektų sistema (2020/2012(INL))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), EMPL, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), CULT, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AFCO)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2019 m. gruodžio 9 d.)

JURI komitetas

- Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai (2020/2019(INL))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Dirbtinio intelekto civilinės atsakomybės tvarka (2020/2014(INL))
(Nuomonė: IMCO, TRAN, LIBE)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnio 1 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. sausio 9 d.)

AFET komitetas

- Metinis pranešimas dėl ginklų eksporto (2020/2003(INI))
(Nuomonė: PETI)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. sausio 9 d.)

AFET komitetas

- ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje (2020/2002(INI))

- Daugiašalių ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos (2020/2001(INI))

CULT komitetas

- Dirbtinis intelektas švietimo, kultūros ir garso ir vaizdo sektoriuose (2020/2017(INI))
(Nuomonė: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

EMPL komitetas

- Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m. (2020/2008(INI))
(Nuomonė: ECON, AGRI, FEMM)

- ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti (2020/2007(INI))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI)

IMCO komitetas

- Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas (2020/2021(INI))

- Bendros rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis (2020/2020(INI))
(Nuomonė: EMPL)

JURI komitetas

- Dirbtinio intelekto technologijų plėtojimo Intelektinės nuosavybės teisės (2020/2015(INI))
(Nuomonė: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Dirbtinis intelektas: tarptautinės teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, susiję su poveikiu Europos Sąjungai naudojimo civilinėms ir karinėms reikmėms ir valstybės galių, nepatenkančių į baudžiamosios justicijos sritį, srityse (2020/2013(INI))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE komitetas

- Skaitmeninių paslaugų aktas ir dėl jo kylantys pagrindinių teisių klausimai (2020/2022(INI))
(Nuomonė: IMCO)

- Dirbtinis intelektas baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimas policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose (2020/2016(INI))
(Nuomonė: EMPL, IMCO, JURI)

- Pranešimas dėl romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje (2020/2011(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), CULT, FEMM)

- Nauji teisėtos darbuotojų migracijos keliai (2020/2010(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo (2020/2009(INI))
(Nuomonė: CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. sausio 9 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių (2020/2004(INI))

Atnaujinta: 2021 m. vasario 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika