Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 9k
Ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris - Strasbūra

14. Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 47. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 9. janvāra lēmumu)

EMPL komiteja

- Kvalitatīva stažēšanās Eiropas Savienībā (2020/2005(INL))
(atzinums: CULT)

ENVI komiteja

- ES tiesiskais regulējums ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā (2020/2006(INL))
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants), ITRE, AGRI)

IMCO komiteja

- Digitālo pakalpojumu akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana (2020/2018(INL))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 57. pants), CULT (Reglamenta 57. pants), JURI (Reglamenta 57. pants), LIBE (Reglamenta 57. pants))

JURI komiteja

- Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars (2020/2012(INL))
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), EMPL, IMCO (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants), CULT, LIBE (Reglamenta 57. pants), AFCO)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 9. decembra lēmumu)

JURI komiteja

- Digitālo pakalpojumu akts: komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē, paredzēto komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana (2020/2019(INL))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 57. pants))

- Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms (2020/2014(INL))
(atzinums: IMCO, TRAN, LIBE)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus Reglamenta 142. panta 1. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 9. janvāra lēmumu)

AFET komiteja

- Ikgadējais ziņojums par ieroču eksportu (2020/2003(INI))
(atzinums: PETI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 9. janvāra lēmumu)

AFET komiteja

- ES un Āfrikas sadarbība drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā (2020/2002(INI))

- Daudzpusējie bruņojuma kontroles un atbruņošanās režīmi: risināmās problēmas un perspektīva (2020/2001(INI))

CULT komiteja

- Mākslīgais intelekts izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē (2020/2017(INI))
(atzinums: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (Reglamenta 57. pants))

EMPL komiteja

- Vecā kontinenta novecošana: iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar novecošanās politiku laikposmam pēc 2020. gada (2020/2008(INI))
(atzinums: ECON, AGRI, FEMM)

- ES noteikumu ietekme uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību un pakalpojumu brīvu apriti: darbaspēka mobilitāte ES iekšienē kā instruments darba tirgus vajadzību un darba ņēmēju prasmju saskaņošanai (2020/2007(INI))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 57. pants), AGRI)

IMCO komiteja

- Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu (2020/2021(INI))

- Vienotā tirgus stiprināšana: brīvas pakalpojumu sniegšanas nākotne (2020/2020(INI))
(atzinums: EMPL)

JURI komiteja

- Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību (2020/2015(INI))
(atzinums: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Mākslīgais intelekts: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienības civilās un militārās izmantošanas jomu, un par valsts varu ārpus krimināltiesību darbības jomas (2020/2013(INI))
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE komiteja

- Digitālo pakalpojumu akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas (2020/2022(INI))
(atzinums: IMCO)

- Mākslīgais intelekts krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenotā mākslīgā intelekta izmantošana krimināllietās (2020/2016(INI)) (atzinums: EMPL, IMCO, JURI)

- Ziņojums par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā (2020/2011(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants), CULT, FEMM)

- Jaunas pieejas likumīgai darbaspēka migrācijai (2020/2010(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants))

- Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu loma (2020/2009(INI))
(atzinums: CULT (Reglamenta 57. pants))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 118. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 9. janvāra lēmumu)

AFET komiteja

- Saskaņā ar Reglamenta 118. pantu sagatavots ieteikums Augstajam pārstāvim un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma 2020. gada pārskatīšanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām (2020/2004(INI))

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 17. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika