Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 9k
Joi, 16 ianuarie 2020 - Strasbourg

14. Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 47 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 ianuarie 2020)

EMPL

- Stagii de calitate în UE (2020/2005(INL))
(aviz: CULT)

ENVI

- Un cadru juridic al UE pentru a stoparea defrișărilor de care Uniunea este responsabilă la nivel mondial și refacerea pădurilor (2020/2006(INL))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE, AGRI)

IMCO

- Legislația privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice (2020/2018(INL))
(aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

JURI

- Cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile conexe (2020/2012(INL))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), EMPL, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AFCO)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 decembrie 2019)

JURI

- Legislația privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online (2020/2019(INL))
(aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Un regim de responsabilitate civilă pentru inteligența artificială (2020/2014(INL))
(aviz: IMCO, TRAN, LIBE)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă [articolul 142 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 ianuarie 2020)

AFET

- Raport anual privind exportul de arme (2020/2003(INI))
(aviz: PETI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 ianuarie 2020)

AFET

- Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii (2020/2002(INI))

- Regimurile multilaterale de control al armelor și dezarmare: provocări și perspective (2020/2001(INI))

CULT

- Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual (2020/2017(INI))
(aviz: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

EMPL

- Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătânirea populației după 2020 (2020/2008(INI))
(aviz: ECON, AGRI, FEMM)

- Impactul normelor europene asupra liberei circulații a lucrătorilor și serviciilor: mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii, un instrument pentru a corela nevoile pieței muncii cu competențele (2020/2007(INI))
(aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI)

IMCO

- Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori (2020/2021(INI))

- Consolidarea pieței interne: viitorul liberei circulații a serviciilor (2020/2020(INI))
(aviz: EMPL)

JURI

- Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor legate de inteligența artificială (2020/2015(INI))
(aviz: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale (2020/2013(INI))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE

- Legislația privind serviciile digitale și problemele care se pun în materie de drepturi fundamentale (2020/2022(INI))
(aviz: IMCO)

- Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale (2020/2016(INI))
(aviz: EMPL, IMCO, JURI)

- Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa (2020/2011(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, FEMM)

- Noi căi pentru migrația economică legală (2020/2010(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor (2020/2009(INI))
(aviz: CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 118 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 ianuarie 2020)

AFET

- Recomandare către Înaltul Reprezentant și Consiliu în conformitate cu articolul 118 din Regulamentul de procedură în pregătirea procesului de revizuire a Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare, controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară (2020/2004(INI))

Ultima actualizare: 17 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate