Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 8k
Četrtek, 16. januar 2020 - Strasbourg

14. Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 47 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. januarja 2020)

odbor EMPL

- Kakovostna pripravništva v EU (2020/2005(INL))
(mnenje: CULT)

odbor ENVI

- Pravni okvir EU za zaustavitev in zaobrnitev krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU (2020/2006(INL))
(mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika), ITRE, AGRI)

odbor IMCO

- Zakon o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga (2020/2018(INL))
(mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), CULT (člen 57 Poslovnika), JURI (člen 57 Poslovnika), LIBE (člen 57 Poslovnika))

odbor JURI

- Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotiko in sorodne tehnologije (2020/2012(INL))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), EMPL, IMCO (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika), CULT, LIBE (člen 57 Poslovnika), AFCO)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. decembra 2019)

odbor JURI

- Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu (2020/2019(INL))
(mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika))

- Ureditev civilne odgovornosti za področje umetne inteligence (2020/2014(INL))
(mnenje: IMCO, TRAN, LIBE)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 142(1) Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. januarja 2020)

odbor AFET

- Letno poročilo o izvozu orožja (2020/2003(INI))
(mnenje: PETI)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. januarja 2020)

odbor AFET

- Varnostno sodelovanje med EU in Afriko na območju Sahela, v zahodni Afriki in Afriškem rogu (2020/2002(INI))

- Izzivi in obeti za režime večstranskega nadzora orožja in razorožitve (2020/2001(INI))

odbor CULT

- Umetna inteligenca v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju (2020/2017(INI))
(mnenje: IMCO, JURI, LIBE (člen 57 Poslovnika))

odbor EMPL

- Stari kontinent se stara - možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020 (2020/2008(INI))
(mnenje: ECON, AGRI, FEMM)

- Vpliv pravil EU o prostem gibanju delavcev in prostem pretoku storitev: mobilnost delovne sile v EU kot orodje za usklajevanje potreb in ponudbe na trgu delovne sile (2020/2007(INI))
(mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika), AGRI)

odbor IMCO

- K trajnostnemu enotnemu trgu za podjetja in potrošnike (2020/2021(INI))

- Krepitev enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev (2020/2020(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor JURI

- Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence (2020/2015(INI))
(mnenje: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Umetna inteligenca: vprašanja o tolmačenju in uporabi mednarodnega prava v primerih, ki se nanašajo na EU na področju civilne in vojaške uporabe ter državnih organov izven področja uporabe kazenskega pravosodja (2020/2013(INI))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

odbor LIBE

- Zakon o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic (2020/2022(INI))
(mnenje: IMCO)

- Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev (2020/2016(INI))
(mnenje: EMPL, IMCO, JURI)

- Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov: boj proti predsodkom zoper osebe romskega rodu v Evropi (2020/2011(INI))
(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika), CULT, FEMM)

- Nove poti za zakonite delovne migracije (2020/2010(INI))
(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika))

- Krepitev medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform (2020/2009(INI))
(mnenje: CULT (člen 57 Poslovnika))

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 118 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. januarja 2020)

odbor AFET

- Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu na podlagi člena 118 v pripravah na postopek pregleda za Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja 2020, nadzor jedrskega orožja in možnosti za jedrsko razoroževanje (2020/2004(INI))

Zadnja posodobitev: 17. februar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov