Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. januar 2020 - Strasbourg

16. Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. januar 2020)

CULT

- Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor (2020/2017(INI))
(rådg.udv.: IMCO, JURI, LIBE (forretningsordenens artikel 57))

EMPL

- EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet (2020/2007(INI))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57), AGRI)

ENVI

- En EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning (2020/2006(INL))
(rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 57), ITRE, AGRI)

IMCO

- Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde (2020/2018(INL))
(rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 57), CULT (forretningsordenens artikel 57), JURI (forretningsordenens artikel 57), LIBE (forretningsordenens artikel 57))

JURI

- Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online (2020/2019(INL))
(rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57))

- Kunstig intelligens: spørgsmål vedrørende fortolkningen og anvendelsen af international ret, når EU er berørt, inden for civil og militær anvendelse og statens myndighed uden for det strafferetlige område (2020/2013(INI))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier (2020/2012(INL))
(rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), EMPL, IMCO (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57), CULT, LIBE (forretningsordenens artikel 57), AFCO)

LIBE

- Rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa (2020/2011(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57), CULT, FEMM)

- Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration (2020/2010(INI))
(rådg.udv.: EMPL (forretningsordenens artikel 57))

- Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle (2020/2009(INI))
(rådg.udv.: CULT (forretningsordenens artikel 57))

Seneste opdatering: 3. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik