Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 16. januar 2020 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af immunitet
 3.Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Burundi, navnlig ytringsfriheden
  
4.2.Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  
6.1.Burundi, navnlig ytringsfriheden (afstemning)
  
6.2.Nigeria, navnlig de seneste terrorangreb (afstemning)
  
6.3.Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup) (afstemning)
  
6.4.Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (afstemning)
  
6.5.COP15 under konventionen om den biologiske mangfoldighed – Kunming (2020) (afstemning)
  
6.6.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed – årsberetning 2018 (afstemning)
  
6.7.Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Parlamentets mødekalender - 2021 og 2022
 12.3D-printede ulovlige genstande (forhandling)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger
 15.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
 16.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 17.Andragender
 18.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (173 kb) Tilstedeværelsesliste (67 kb) Afstemningsresultater (86 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1778 kb) 
 
Protokol (173 kb) Tilstedeværelsesliste (67 kb) Afstemningsresultater (86 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1778 kb) 
 
Protokol (80 kb) Tilstedeværelsesliste (14 kb) Afstemningsresultater (41 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (74 kb) 
 
Protokol (293 kb) Tilstedeværelsesliste (80 kb) Afstemningsresultater (130 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (368 kb) 
Seneste opdatering: 17. februar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik