Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 3.Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης
  4.2.Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης (ψηφοφορία)
  6.2.Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (ψηφοφορία)
  6.3.Η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα) (ψηφοφορία)
  6.4.Εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία (ψηφοφορία)
  6.5.15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020) (ψηφοφορία)
  6.6.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018 (ψηφοφορία)
  6.7.Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2021 και 2022
 12.Παράνομα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση (συζήτηση)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 15.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 16.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 17.Αναφορές
 18.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (191 kb)
03/04/2020 17:20
  Κατάσταση παρόντων (67 kb)
03/04/2020 17:06
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb)
03/04/2020 17:20
  Κατάσταση παρόντων (14 kb)
03/04/2020 17:06
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (43 kb)
11/03/2020 15:36
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (83 kb)
11/03/2020 15:35
 
Συνοπτικά πρακτικά (311 kb)
03/04/2020 17:20
  Κατάσταση παρόντων (91 kb)
03/04/2020 17:06
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (149 kb)
11/03/2020 15:36
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (379 kb)
11/03/2020 15:35
Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου