Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 16. tammikuuta 2020 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 3.Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Burundi, erityisesti sananvapaus
  4.2.Nigeria, erityisesti viimeaikaiset terrori-iskut
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  6.1.Burundi, erityisesti sananvapaus (äänestys)
  6.2.Nigeria, erityisesti viimeaikaiset terrori-iskut (äänestys)
  6.3.Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (äänestys)
  6.4.Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset kuulemiset (äänestys)
  6.5.Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (äänestys)
  6.6.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018 (äänestys)
  6.7.Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Parlamentin istuntokalenteri 2021 ja 2022
 12.3D-tulostetut laittomat esineet (keskustelu)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 15.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 16.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 17.Vetoomukset
 18.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istunnon päättäminen
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (174 kb)
03/04/2020 17:22
  Läsnäololista (67 kb)
03/04/2020 17:10
 
Pöytäkirja (80 kb)
03/04/2020 17:22
  Läsnäololista (14 kb)
03/04/2020 17:10
  Äänestysten tulokset (40 kb)
11/03/2020 15:36
  Nimenhuutoäänestykset (69 kb)
11/03/2020 15:35
 
Pöytäkirja (276 kb)
03/04/2020 17:22
  Läsnäololista (80 kb)
03/04/2020 17:10
  Äänestysten tulokset (125 kb)
11/03/2020 15:36
  Nimenhuutoäänestykset (369 kb)
11/03/2020 15:35
Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö