Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 16 januari 2020 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 3.Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting
  
4.2.Nigeria, met name de recente terreuraanslagen
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  
6.1.Burundi, met name de vrijheid van meningsuiting (stemming)
  
6.2.Nigeria, met name de recente terreuraanslagen (stemming)
  
6.3.Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (stemming)
  
6.4.Lopende hoorzittingen uit hoofde van artikel 7, lid 1, van het VEU, met betrekking tot Polen en Hongarije (stemming)
  
6.5.COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (Kunming 2020) (stemming)
  
6.6.De werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2018 (stemming)
  
6.7.Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Vergaderrooster van het Parlement - 2021 en 2022
 12.Illegale 3D-geprinte voorwerpen (debat)
 13.Ingekomen stukken
 14.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 15.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 16.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 17.Verzoekschriften
 18.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Sluiting van de vergadering
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (173 kb) Presentielijst (67 kb) Stemmingsuitslagen (87 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1778 kb) 
 
Notulen (173 kb) Presentielijst (67 kb) Stemmingsuitslagen (87 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1778 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (14 kb) Stemmingsuitslagen (39 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (72 kb) 
 
Notulen (291 kb) Presentielijst (80 kb) Stemmingsuitslagen (127 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (367 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid