Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 16 stycznia 2020 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu
 3.Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Burundi, w szczególności wolność słowa
  
4.2.Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  
6.1.Burundi, w szczególności wolność słowa (głosowanie)
  
6.2.Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne (głosowanie)
  
6.3.Sytuacja w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowych władz i prezydium Zgromadzenia Narodowego (przewrót w parlamencie) (głosowanie)
  
6.4.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (głosowanie)
  
6.5.Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (głosowanie)
  
6.6.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (głosowanie)
  
6.7.Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 8.Korekty i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w 2021 i 2022 r.
 12.Przedmioty nielegalnie wydrukowane w technice 3D (debata)
 13.Składanie dokumentów
 14.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 15.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 16.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 17.Petycje
 18.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (172 kb) Lista obecności (67 kb) Wyniki głosowania (87 kb) Wyniki głosowań imiennych (1017 kb) 
 
Protokół (172 kb) Lista obecności (67 kb) Wyniki głosowania (87 kb) Wyniki głosowań imiennych (1017 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (14 kb) Wyniki głosowania (40 kb) Wyniki głosowań imiennych (69 kb) 
 
Protokół (296 kb) Lista obecności (81 kb) Wyniki głosowania (137 kb) Wyniki głosowań imiennych (355 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności