Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 16 stycznia 2020 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu
 3.Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  4.1.Burundi, w szczególności wolność słowa
  4.2.Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  6.1.Burundi, w szczególności wolność słowa (głosowanie)
  6.2.Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne (głosowanie)
  6.3.Sytuacja w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowych władz i prezydium Zgromadzenia Narodowego (przewrót w parlamencie) (głosowanie)
  6.4.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (głosowanie)
  6.5.Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (głosowanie)
  6.6.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (głosowanie)
  6.7.Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 8.Korekty i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w 2021 i 2022 r.
 12.Przedmioty nielegalnie wydrukowane w technice 3D (debata)
 13.Składanie dokumentów
 14.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 15.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 16.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 17.Petycje
 18.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (172 kb)
03/04/2020 17:28
  Lista obecności (67 kb)
03/04/2020 17:14
 
Protokół (80 kb)
03/04/2020 17:28
  Lista obecności (14 kb)
03/04/2020 17:14
  Wyniki głosowania (40 kb)
11/03/2020 15:36
  Głosowanie imienne (69 kb)
11/03/2020 15:35
 
Protokół (287 kb)
03/04/2020 17:28
  Lista obecności (81 kb)
03/04/2020 17:14
  Wyniki głosowania (137 kb)
11/03/2020 15:36
  Głosowanie imienne (357 kb)
11/03/2020 15:35
Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności