Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 16. januára 2020 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie imunity
 3.Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Burundi, najmä sloboda prejavu
  4.2.Nigéria, najmä nedávne teroristické útoky
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Hlasovanie
  6.1.Burundi, najmä sloboda prejavu (hlasovanie)
  6.2.Nigéria, najmä nedávne teroristické útoky (hlasovanie)
  6.3.Situácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat) (hlasovanie)
  6.4.Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska a Maďarska (hlasovanie)
  6.5.COP15 Dohovoru o biologickej diverzite (Kunming 2020) (hlasovanie)
  6.6.Činnosť európskej ombudsmanky v roku 2018 (hlasovanie)
  6.7.Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2021 a 2022
 12.Nepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou (rozprava)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 15.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 16.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 17.Petície
 18.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Skončenie rokovania
 21.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (171 kb)
03/04/2020 17:30
  Prezenčná listina (67 kb)
03/04/2020 17:16
 
Zápisnica (81 kb)
03/04/2020 17:30
  Prezenčná listina (14 kb)
03/04/2020 17:16
  Výsledky hlasovaní (39 kb)
11/03/2020 15:36
  Hlasovania podľa mien (69 kb)
11/03/2020 15:35
 
Zápisnica (285 kb)
03/04/2020 17:30
  Prezenčná listina (81 kb)
03/04/2020 17:16
  Výsledky hlasovaní (135 kb)
11/03/2020 15:36
  Hlasovania podľa mien (368 kb)
11/03/2020 15:35
Posledná úprava: 3. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia