Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 16 januari 2020 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet
 3.Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Burundi, särskilt yttrandefriheten
  4.2.Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  6.1.Burundi, särskilt yttrandefriheten (omröstning)
  6.2.Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker (omröstning)
  6.3.Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp) (omröstning)
  6.4.Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern (omröstning)
  6.5.COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020) (omröstning)
  6.6.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018 (omröstning)
  6.7.Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Parlamentets sammanträdeskalender – 2021 et 2022
 12.Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare (debatt)
 13.Inkomna dokument
 14.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 15.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 16.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 17.Framställningar
 18.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (174 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (86 kb) Omröstningar med namnupprop (1778 kb) 
 
Protokoll (174 kb) Närvarolista (67 kb) Omröstningsresultat (86 kb) Omröstningar med namnupprop (1778 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (14 kb) Omröstningsresultat (41 kb) Omröstningar med namnupprop (71 kb) 
 
Protokoll (289 kb) Närvarolista (81 kb) Omröstningsresultat (126 kb) Omröstningar med namnupprop (368 kb) 
Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy