Seznam 
Zápis
XML 174kPDF 291kWORD 81k
Čtvrtek, 16. ledna 2020 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Žádost o zbavení imunity
 3.Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru (rozprava)
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
4.1.Burundi, zejména svoboda projevu
  
4.2.Nigérie, zejména nedávné teroristické útoky
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Hlasování
  
6.1.Burundi, zejména svoboda projevu (hlasování)
  
6.2.Nigérie, zejména nedávné teroristické útoky (hlasování)
  
6.3.Situace ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu) (hlasování)
  
6.4.Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska (hlasování)
  
6.5.COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (hlasování)
  
6.6.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 (hlasování)
  
6.7.Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2021 a 2022
 12.Zakázané předměty vyrobené prostřednictvím 3D tisku (rozprava)
 13.Předložení dokumentů
 14.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 15.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)
 16.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)
 17.Petice
 18.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 19.Termín příštího dílčího zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 21.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Žádost o zbavení imunity

Příslušné španělské orgány předaly žádost, aby byli Carles Puigdemont i Casamajó a Antoni Comín i Oliveres zbaveni imunity, s cílem umožnit, aby pokračovalo trestního stíhání, které je proti nim vedeno.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


3. Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000048/2019), kterou pokládá Irene Tinagli za výbor ECON Komisi: Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru (B9-0001/2020)

Irene Tinagli rozvinula otázku.

Janez Lenarčič (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Paul Tang za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Joachim Kuhs za skupinu ID, José Gusmão za skupinu GUE/NGL, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini a Marek Paweł Balt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Traian Băsescu a Bogdan Rzońca.

Vystoupil Janez Lenarčič.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Irene Tinagli za výbor ECON o orgánech a institucích hospodářské a měnové unie: jak předcházet střetu zájmů po opuštění zaměstnání ve veřejném sektoru (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 16.1.2020.


4. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 15.1.2020.)


4.1. Burundi, zejména svoboda projevu

Návrhy usnesení B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 a B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari a Jan-Christoph Oetjen uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Isabel Santos za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu Renew, Alice Kuhnke za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt a Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Janez Lenarčič (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 16.1.2020.


4.2. Nigérie, zejména nedávné teroristické útoky

Návrhy usnesení B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 a B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko a Erik Marquardt uvedli návrhy usnesení B9-0056/2020 a B9-0059/2020.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský a Phil Bennion uvedli návrhy usnesení B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 a B9-0065/2020.

Vystoupili: Željana Zovko za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, María Soraya Rodríguez Ramos za skupinu Renew, Susanna Ceccardi za skupinu ID, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tomislav Sokol a Maria Arena, Jackie Jones (předsedající poslankyni poděkovala za její výroky), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Eugen Tomac, Nicola Procaccini a Krzysztof Hetman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil a Mick Wallace.

Vystoupil Janez Lenarčič (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 16.1.2020.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:43.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:07.

Vystoupili: Marco Zanni, Ramona Strugariu a Richard Corbett k pravidlům vedení plenárního zasedání (předsedající připomněla platná ustanovení).


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


6.1. Burundi, zejména svoboda projevu (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 a B9-0066/2020

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0054/2020

(nahrazující B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 a B9-0066/2020):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu a Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Maria Arena za skupinu S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Ellie Chowns za skupinu Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová za skupinu ECR;

—   Marisa Matias, José Gusmão a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2020)0011)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)


6.2. Nigérie, zejména nedávné teroristické útoky (hlasování)

Návrhy usnesení B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 a B9-0065/2020

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0056/2020

(nahrazující B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 a B9-0065/2020):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan a Isabel Benjumea Benjumea za skupinu PPE;

—   Kati Piri a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Erik Marquardt za skupinu Verts/ALE;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P9_TA(2020)0012)

(Návrhy usnesení B9-0060/2020 a B9-0063/2020 se neberou v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)


6.3. Situace ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu) (hlasování)

Rozprava se konala dne 14. ledna 2020 (bod 14 zápisu ze dne 14.1.2020).

Návrhy usnesení předložené na základě čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange a Cláudia Monteiro de Aguiar za skupinu PPE o situaci ve Venezuele po pokusu o nelegální zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentní převrat) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić a Assita Kanko za skupinu ECR o situaci ve Venezuele po pokusu o ilegální zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentní převrat) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri a Javi López za skupinu S&D o situaci ve Venezuele po pokusu o ilegální zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentní převrat) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o situaci ve Venezuele (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE o situaci ve Venezuele (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew o situaci ve Venezuele po ilegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(požaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0048/2020

(nahrazující B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 a B9-0053/2020):

předložen těmito poslanci:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange a Cláudia Monteiro de Aguiar za skupinu PPE;

—   Javi López a Kati Piri za skupinu S&D;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne a Chrysoula Zacharopoulou za skupinu Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza a Ruža Tomašić za skupinu ECR.

přijat (P9_TA(2020)0013)

(Návrhy usnesení B9-0051/2020 a B9-0052/2020 se neberou v potaz.)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

Vystoupení

Leopoldo López Gil.


6.4. Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska (hlasování)

Návrh usnesení B9-0032/2020

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0014)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)


6.5. COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (hlasování)

Návrh usnesení B9-0035/2020

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0015)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)


6.6. Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2018 [2019/2134(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0016)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)


6.7. Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru (hlasování)

Návrh usnesení B9-0047/2020

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0017)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 15. ledna 2020)

zpráva Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan a Jan Zahradil.

Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (B9-0036/2020, B9-0037/2020 a B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński a Marc Botenga.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Postoj Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy (B9-0036/2020, B9-0037/2020 a B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki a Jan Zahradil.

(Hlasování: čtvrtek 16. ledna 2020)

Situace ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 a B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac a Jan Zahradil.

Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton a Bogdan Rzońca.

COP15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Orgány a instituce v hospodářské a měnové unii: Prevence střetu zájmů po ukončení pracovního poměru ve veřejném sektoru (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou zahrnuty do dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Elektronická verze se pravidelně aktualizuje po dobu dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:12.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2021 a 2022

Konference předsedů na své schůzi dne 16. ledna 2020 přijala návrhy harmonogramů dílčích zasedání na parlamentní roky 2021 a 2022.

Termíny jsou stanoveny takto:

rok 2021:

- od 18. do 21. ledna

- od 8. do 11. února

- od 8. do 11. března

- 24. a 25. března

- 7. a 8. dubna

- od 26. do 29. dubna

- od 17. do 20. května

- od 7. do 10. června

- 23. a 24. června

- od 5. do 8. července

- od 13. do 16. září

- od 4. do 7. října

- od 18. do 21. října

- 10. a 11. listopadu

- od 22. do 25. listopadu

- od 13. do 16. prosince

rok 2022:

- od 17. do 20. ledna

- od 14. do 17. února

- od 7. do 10. března

- 23. a 24. března

- od 4. do 7. dubna

- od 2. do 5. května

- 18. a 19. května

- od 6. do 9. června

- 22. a 23. června

- od 4. do 7. července

- od 12. do 15. září

- od 3. do 6. října

- od 17. do 20. října

- 9. a 10. listopadu

- od 21. do 24. listopadu

- od 12. do 15. prosince

Tyto termíny byly zveřejněny na internetových stránkách Evropského parlamentu.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanoven na úterý 28. ledna 2020 v 19:00.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 30. ledna 2020 v 11:30.

Konference předsedů může rozhodnout, že se v týdnech vyhrazených pro činnosti skupin a výborů v Bruselu budou ve středu odpoledne konat dodatečná zasedání za účelem politického dozoru nad Komisí.


12. Zakázané předměty vyrobené prostřednictvím 3D tisku (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000002/2020), kterou pokládá Lucy Nethsingha za výbor JURI Komisi: Zakázané předměty vyrobené prostřednictvím 3D tisku (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher rozvinula otázku.

Janez Lenarčič (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Ibán García Del Blanco za skupinu S&D, Liesje Schreinemacher za skupinu Renew a Angel Dzhambazki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrey Slabakov.

Vystoupil Janez Lenarčič.

Rozprava skončila.


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

2) poslanci

- Nicolaus Fest, Jaak Madison a Tom Vandendriessche. Návrh usnesení o přiznání právního postavení uprchlíka (B9-0231/2019)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Návrh usnesení o stanovení minimálního důchodu ve výši alespoň 60 % průměrné mzdy v členském státě EU (B9-0232/2019)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zařízeních upozorňujících na přítomnost dítěte za účelem bezpečnosti dětí ve vozidlech (B9-0236/2019)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Nuno Melo. Návrh usnesení o ochraně evropských moří a oceánů (B9-0237/2019)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Markus Buchheit. Návrh usnesení o dodržování lhůt pro zodpovězení parlamentních otázek položených Komisi (B9-0277/2019)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Luisa Regimenti. Návrh usnesení o označení Nutri-score a systémech označování potravin (B9-0278/2019)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI


14. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 47 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. ledna 2020)

výbor EMPL

- Kvalitní stáže v EU (2020/2005(INL))
(stanovisko: CULT)

výbor ENVI

- Právní rámec EU pro zastavení a nápravu globálního odlesňování způsobovaného EU (2020/2006(INL))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu), ITRE, AGRI)

výbor IMCO

- Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu (2020/2018(INL))
(stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), CULT (článek 57 jednacího řádu), JURI (článek 57 jednacího řádu), LIBE (článek 57 jednacího řádu))

výbor JURI

- Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií (2020/2012(INL))
(stanovisko: AFET (článek 57 jednacího řádu), EMPL, IMCO (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu), CULT, LIBE (článek 57 jednacího řádu), AFCO)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. prosince 2019)

výbor JURI

- Akt o digitálních službách: přizpůsobit pravidla občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online (2020/2019(INL))
(stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu))

- Systém občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci (2020/2014(INL))
(stanovisko: IMCO, TRAN, LIBE)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 142 odst. 1 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. ledna 2020)

výbor AFET

- Výroční zpráva o vývozu zbraní (2020/2003(INI))
(stanovisko: PETI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. ledna 2020)

výbor AFET

- Spolupráce EU–Afrika v oblasti Sahelu, západní Afriky a Afrického rohu (2020/2002(INI))

- Výzvy a perspektivy vícestranné kontroly zbraní a režimů odzbrojování (2020/2001(INI))

výbor CULT

- Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví (2020/2017(INI))
(stanovisko: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (článek 57 jednacího řádu))

výbor EMPL

- Starý kontinent stárne – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 2020 (2020/2008(INI))
(stanovisko: ECON, AGRI, FEMM)

- Dopad pravidel EU na volný pohyb pracovníků a služeb: pracovní mobilita uvnitř EU jako nástroj umožňující sladit potřeby trhu práce s dovednostmi (2020/2007(INI))
(stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu), AGRI)

výbor IMCO

- Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele (2020/2021(INI))

- Posílení jednotného trhu: budoucnost volného pohybu služeb (2020/2020(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor JURI

- Práva duševního vlastnictví pro rozvoj technologií umělé inteligence (2020/2015(INI))
(stanovisko: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva (2020/2013(INI))
(stanovisko: AFET (článek 57 jednacího řádu), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

výbor LIBE

- Akt o digitálních službách a související otázky základních práv (2020/2022(INI))
(stanovisko: IMCO)

- Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních věcech (2020/2016(INI))
(stanovisko: EMPL, IMCO, JURI)

- Zpráva o provádění národních strategií pro integraci Romů: boj s negativními postoji vůči osobám romského původu v Evropě (2020/2011(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu), CULT, FEMM)

- Nové cesty pro legální pracovní migraci (2020/2010(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu))

- Posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, verbální projevy nenávisti, dezinformace a úloha platforem (2020/2009(INI))
(stanovisko: CULT (článek 57 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 118 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. ledna 2020)

výbor AFET

- Doporučení vysokému představiteli a Radě podle článku 118 při přípravě procesu přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2020, kontroly jaderných zbraní a možností jaderného odzbrojení (2020/2004(INI))


15. Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu)

výbor ENVI

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020 (2019/2211(INI))
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (článek 57 jednacího řádu)


16. Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. ledna 2020)

výbor CULT

- Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví (2020/2017(INI))
(stanovisko: IMCO, JURI, LIBE (článek 57 jednacího řádu))

výbor EMPL

- Dopad pravidel EU na volný pohyb pracovníků a služeb: pracovní mobilita uvnitř EU jako nástroj umožňující sladit potřeby trhu práce s dovednostmi (2020/2007(INI))
(stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu), AGRI)

výbor ENVI

- Právní rámec EU pro zastavení a nápravu globálního odlesňování způsobovaného EU (2020/2006(INL))
(stanovisko: INTA (článek 57 jednacího řádu), ITRE, AGRI)

výbor IMCO

- Akt o digitálních službách: zdokonalit fungování jednotného trhu (2020/2018(INL))
(stanovisko: ITRE (článek 57 jednacího řádu), CULT (článek 57 jednacího řádu), JURI (článek 57 jednacího řádu), LIBE (článek 57 jednacího řádu))

výbor JURI

- Akt o digitálních službách: přizpůsobit pravidla občanského a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online (2020/2019(INL))
(stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu))

- Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva (2020/2013(INI))
(stanovisko: AFET (článek 57 jednacího řádu), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií (2020/2012(INL))
(stanovisko: AFET (článek 57 jednacího řádu), EMPL, IMCO (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu), CULT, LIBE (článek 57 jednacího řádu), AFCO)

výbor LIBE

- Zpráva o provádění národních strategií pro integraci Romů: boj s negativními postoji vůči osobám romského původu v Evropě (2020/2011(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu), CULT, FEMM)

- Nové cesty pro legální pracovní migraci (2020/2010(INI))
(stanovisko: EMPL (článek 57 jednacího řádu))

- Posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, verbální projevy nenávisti, dezinformace a úloha platforem (2020/2009(INI))
(stanovisko: CULT (článek 57 jednacího řádu))


17. Petice

Petice č. 1185-19 až 1265-19 byly dne 14. ledna 2020 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.


18. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


19. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 29. a 30. ledna 2020.


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:23.


21. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Poslední aktualizace: 17. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí