Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 174kPDF 286kWORD 80k
Torstai 16. tammikuuta 2020 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 3.Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Burundi, erityisesti sananvapaus
  4.2.Nigeria, erityisesti viimeaikaiset terrori-iskut
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestykset
  6.1.Burundi, erityisesti sananvapaus (äänestys)
  6.2.Nigeria, erityisesti viimeaikaiset terrori-iskut (äänestys)
  6.3.Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (äänestys)
  6.4.Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset kuulemiset (äänestys)
  6.5.Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (äänestys)
  6.6.Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018 (äänestys)
  6.7.Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Parlamentin istuntokalenteri 2021 ja 2022
 12.3D-tulostetut laittomat esineet (keskustelu)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 15.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 16.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 17.Vetoomukset
 18.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istunnon päättäminen
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Carles Puigdemont i Casamajón ja Antoni Comín i Oliveresin koskemattomuuden pidättämiseksi, jotta heitä vastaan vireille pantua rikosoikeudellista menettelyä voidaan jatkaa.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


3. Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000048/2019) – Irene Tinagli ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (B9-0001/2020)

Irene Tinagli esitteli kysymyksen.

Janez Lenarčič (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Paul Tang S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano Renew-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini ja Marek Paweł Balt.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Traian Băsescu ja Bogdan Rzońca.

Janez Lenarčič käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Irene Tinagli ECON-valiokunnan puolesta talous- ja rahaliiton instituutioista ja elimistä: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2020, kohta 6.7.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.1.2020, kohta 2.)


4.1. Burundi, erityisesti sananvapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 ja B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari ja Jan-Christoph Oetjen esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt ja sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac ja Juan Fernando López Aguilar.

Janez Lenarčič (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2020, kohta 6.1.


4.2. Nigeria, erityisesti viimeaikaiset terrori-iskut

Päätöslauselmaesitykset B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 ja B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko ja Erik Marquardt esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0056/2020 ja B9-0059/2020.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský ja Phil Bennion esittelivät päätöslauselmaesitykset B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 ja B9-0065/2020.

Puheenvuorot: Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Susanna Ceccardi ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Peter van Dalen, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol ja Maria Arena, Jackie Jones (puhemies kiitti häntä hänen sanoistaan), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eugen Tomac, Nicola Procaccini ja Krzysztof Hetman.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil ja Mick Wallace.

Janez Lenarčič (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2020, kohta 6.2.

(Istunto keskeytettiin klo 11.43.)


Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.07.

Puheenvuorot: Marco Zanni, Ramona Strugariu ja Richard Corbett täysistuntoa koskevista käyttäytymissäännöistä (puhemies palautti mieliin sovellettavat määräykset).


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


6.1. Burundi, erityisesti sananvapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 ja B9-0066/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0054/2020

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 ja B9-0066/2020):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Ellie Chowns Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra ja Veronika Vrecionová ECR-ryhmän puolesta

—   Marisa Matias, José Gusmão ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0011)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)


6.2. Nigeria, erityisesti viimeaikaiset terrori-iskut (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 ja B9-0065/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0056/2020

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 ja B9-0065/2020):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan ja Isabel Benjumea Benjumea PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Erik Marquardt Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0012)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0060/2020 ja B9-0063/2020 raukesivat.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)


6.3. Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (äänestys)

Keskustelu käytiin 14. tammikuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 14.1.2020, kohta 14).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange ja Cláudia Monteiro de Aguiar PPE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020)

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić ja Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020)

—   Kati Piri ja Javi López S&D-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020)

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020)

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020)

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0048/2020

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 ja B9-0053/2020):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange ja Cláudia Monteiro de Aguiar PPE-ryhmän puolesta

—   Javi López ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0013)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0051/2020 ja B9-0052/2020 raukesivat.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Puheenvuorot:

Leopoldo López Gil.


6.4. Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset kuulemiset (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0032/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0014)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)


6.5. Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0035/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0015)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)


6.6. Euroopan oikeusasiamiehen toiminta vuonna 2018 (äänestys)

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen toiminnasta - vuosikertomus 2018 [2019/2134(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0016)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)


6.7. Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0047/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0017)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 15. tammikuuta 2020)

Mietintö Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan ja Jan Zahradil.

Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (B9-0036/2020, B9-0037/2020 ja B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński ja Marc Botenga.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (B9-0036/2020, B9-0037/2020 ja B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki ja Jan Zahradil.

(Äänestykset torstaina 16. tammikuuta 2020)

Venezuelan tilanne kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 ja B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac ja Jan Zahradil.

Käynnissä olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset kuulemiset (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton ja Bogdan Rzońca.

Biodiversiteettisopimuksen COP15-kokous (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Talous- ja rahaliiton instituutiot ja elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti kahden viikon ajan istuntojakson viimeisestä päivästä alkaen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.12.)


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Parlamentin istuntokalenteri 2021 ja 2022

Puheenjohtajakokous on hyväksynyt torstaina 16. tammikuuta 2020 pitämässään kokouksessa alustavat istuntokalenterit istuntovuosille 2021 ja 2022.

Päivämäärät ovat seuraavat:

Vuosi 2021:

- 18.–21. tammikuuta

- 8.–11. helmikuuta

- 8.–11. maaliskuuta

- 24. ja 25. maaliskuuta

- 7. ja 8. huhtikuuta

- 26.–29. huhtikuuta

- 17.–20. toukokuuta

- 7.–10. kesäkuuta

- 23. ja 24. kesäkuuta

- 5.–8. heinäkuuta

- 13.–16. syyskuuta

- 4.–7. lokakuuta

- 18.–21. lokakuuta

- 10. ja 11. marraskuuta

- 22.–25. marraskuuta

- 13.–16. joulukuuta

Vuosi 2022:

- 17.–20. tammikuuta

- 14.–17. helmikuuta

- 7.–10. maaliskuuta

- 23. ja 24. maaliskuuta

- 4.–7. huhtikuuta

- 2.–5. toukokuuta

- 18. ja 19. toukokuuta

- 6.–9. kesäkuuta

- 22. ja 23. kesäkuuta

- 4.–7. heinäkuuta

- 12.–15. syyskuuta

- 3.–6. lokakuuta

- 17.–20. lokakuuta

- 9. ja 10. marraskuuta

- 21.–24. marraskuuta

- 12.–15. joulukuuta

Nämä päivämäärät on julkaistu parlamentin verkkosivustolla.

Tarkistusten jättämisen määräajaksi vahvistettiin tiistai 28. tammikuuta 2020 klo 19.00.

Äänestys toimitetaan torstaina 30. tammikuuta 2020 klo 11.30.

Puheenjohtajakokous voi päättää komission poliittista valvontaa koskevien ylimääräisten istuntojaksojen pitämisestä Brysselissä poliittisten ryhmien ja valiokuntien toimintaan varattujen viikkojen keskiviikkoiltapäivisin.


12. 3D-tulostetut laittomat esineet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000002/2020) – Lucy Nethsingha JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: 3D-tulostetut laittomat esineet (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher esitteli kysymyksen.

Janez Lenarčič (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Ibán García Del Blanco S&D-ryhmän puolesta, Liesje Schreinemacher Renew-ryhmän puolesta ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Slabakov.

Janez Lenarčič käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajan nimittäminen (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

2) jäseniltä:

- Nicolaus Fest, Jaak Madison ja Tom Vandendriessche. Päätöslauselmaesitys pakolaisaseman myöntämisestä (B9-0231/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE

- Viktor Uspaskich. Päätöslauselmaesitys vähimmäiseläkkeen asettamisesta tasolle, joka on vähintään 60 prosenttia EU:n jäsenvaltion keskimääräisestä palkkatasosta (B9-0232/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys takapenkillä olevasta lapsesta muistuttavista hälytyslaitteista autoissa (B9-0236/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Nuno Melo. Päätöslauselmaesitys Euroopan merien suojelusta (B9-0237/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

PECH

- Markus Buchheit. Päätöslauselmaesitys määräaikojen noudattamisesta komission vastatessa parlamentin kysymyksiin (B9-0277/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Luisa Regimenti. Päätöslauselmaesitys Nutri-scoresta ja elintarvikkeiden merkintäjärjestelmistä (B9-0278/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI


14. Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. tammikuuta 2020)

EMPL-valiokunta

- Laadukkaat harjoittelupaikat EU:ssa (2020/2005(INL))
(lausuntoa varten: CULT)

ENVI-valiokunta

- EU:n oikeudellinen kehys EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi (2020/2006(INL))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE, AGRI)

IMCO-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen (2020/2018(INL))
(lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), CULT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

JURI-valiokunta

- Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys (2020/2012(INL))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), EMPL, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla), AFCO)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. joulukuuta 2019)

JURI-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten (2020/2019(INL))
(lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla))

- Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä (2020/2014(INL))
(lausuntoa varten: IMCO, TRAN, LIBE)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 142 artiklan 1 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. tammikuuta 2020)

AFET-valiokunta

- Asevientiä koskeva vuosikertomus (2020/2003(INI))
(lausuntoa varten: PETI)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. tammikuuta 2020)

AFET-valiokunta

- EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyö Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa (2020/2002(INI))

- Monenvälisiin asevalvonta- ja aseidenriisuntajärjestelmiin liittyvät haasteet ja näkymät (2020/2001(INI))

CULT-valiokunta

- Tekoälyn käyttö koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla (2020/2017(INI))
(lausuntoa varten: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

EMPL-valiokunta

- Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen (2020/2008(INI))
(lausuntoa varten: ECON, AGRI, FEMM)

- EU:n sääntöjen vaikutukset työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä (2020/2007(INI))
(lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI)

IMCO-valiokunta

- Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (2020/2021(INI))

- Sisämarkkinoiden vahvistaminen: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus (2020/2020(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

JURI-valiokunta

- Tekoälyteknologian kehittämisen teollis- ja tekijänoikeudet (2020/2015(INI))
(lausuntoa varten: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset (2020/2013(INI))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset (2020/2022(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)

- Tekoäly rikosoikeudessa ja sen käyttö poliisi- ja oikeusviranomaisten suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä (2020/2016(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, IMCO, JURI)

- Kertomus romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa (2020/2011(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, FEMM)

- Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät (2020/2010(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla))

- Tiedotusvälineiden vapauden vahvistaminen: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli (2020/2009(INI))
(lausuntoa varten: CULT (työjärjestyksen 57 artikla))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 118 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. tammikuuta 2020)

AFET-valiokunta

- Työjärjestyksen 118 artiklan mukainen suositus korkealle edustajalle ja neuvostolle ydinsulkusopimuksen (NPT) vuoden 2020 uudelleentarkastelua, ydinasevalvontaa ja ydinaseriisuntamahdollisuuksia koskevan prosessin valmistelemiseksi (2020/2004(INI))


15. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

ENVI-valiokunta

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen kasvuselvitys 2020 (2019/2211(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (työjärjestyksen 57 artikla)


16. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 9. tammikuuta 2020)

CULT-valiokunta

- Tekoälyn käyttö koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla (2020/2017(INI))
(lausuntoa varten: IMCO, JURI, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

EMPL-valiokunta

- EU:n sääntöjen vaikutukset työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä (2020/2007(INI))
(lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI)

ENVI-valiokunta

- EU:n oikeudellinen kehys EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi (2020/2006(INL))
(lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE, AGRI)

IMCO-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen (2020/2018(INL))
(lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), CULT (työjärjestyksen 57 artikla), JURI (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

JURI-valiokunta

- Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kaupallisten ja yksityisoikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten (2020/2019(INL))
(lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla))

- Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset (2020/2013(INI))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys (2020/2012(INL))
(lausuntoa varten: AFET (työjärjestyksen 57 artikla), EMPL, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla), AFCO)

LIBE-valiokunta

- Kertomus romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa (2020/2011(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla), CULT, FEMM)

- Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät (2020/2010(INI))
(lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 57 artikla))

- Tiedotusvälineiden vapauden vahvistaminen: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli (2020/2009(INI))
(lausuntoa varten: CULT (työjärjestyksen 57 artikla))


17. Vetoomukset

Vetoomukset 1185-19 – 1265-19 on merkitty luetteloon 14. tammikuuta 2020 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.


18. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


19. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 29. tammikuuta 2020 ja 30. tammikuuta 2020.


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.23.


21. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Päivitetty viimeksi: 17. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö