Indeks 
Zapisnik
XML 177kPDF 287kWORD 80k
Četvrtak, 16. siječnja 2020. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 3.Institucije i tijela u ekonomskoj i monetarnoj uniji: sprječavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (rasprava)
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  4.1.Burundi, posebno sloboda izražavanja
  4.2.Nigerija, posebno nedavni teroristički napadi
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Glasovanje
  6.1.Burundi, posebno sloboda izražavanja (glasovanje)
  6.2.Nigerija, posebno nedavni teroristički napadi (glasovanje)
  6.3.Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (glasovanje)
  6.4.Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (glasovanje)
  6.5.COP15 uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Kunming 2020.) (glasovanje)
  6.6.Rad Europskog ombudsmana u 2018. (glasovanje)
  6.7.Institucije i tijela u ekonomskoj i monetarnoj uniji: sprječavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Kalendar sjednica Parlamenta za 2021. i 2022.
 12.Trodimenzionalno ispisani nezakoniti predmeti (rasprava)
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi
 15.Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)
 16.Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)
 17.Predstavke
 18.Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 19.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 21.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna španjolska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Carlesu Puigdemontu i Casamajóu i Antoniju Comínu i Oliveresu u cilju nastavka kaznenog progona protiv njih.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – odboru JURI.


3. Institucije i tijela u ekonomskoj i monetarnoj uniji: sprječavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000048/2019) koje je postavio Irene Tinagli, u ime Odbora ECON, Komisiji: Institucije i tijela ekonomske i monetarne unije: sprečavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (B9-0001/2020)

Irene Tinagli obrazložila je pitanje.

Janez Lenarčič (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paul Tang, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Luis Garicano, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, José Gusmão, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini i Marek Paweł Balt.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Traian Băsescu i Bogdan Rzońca.

Govorio je Janez Lenarčič.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Irene Tinagli, u ime Odbora ECON, o institucijama i tijelima ekonomske i monetarne unije: sprečavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika od 16.1.2020..


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 2 zapisnika od 15.1.2020.)


4.1. Burundi, posebno sloboda izražavanja

Prijedlozi rezolucija B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 i B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari i Jan-Christoph Oetjen predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Alice Kuhnke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt i Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomislav Sokol.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac i Juan Fernando López Aguilar.

Govorio je Janez Lenarčič (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika od 16.1.2020..


4.2. Nigerija, posebno nedavni teroristički napadi

Prijedlozi rezolucija B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 i B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko i Erik Marquardt predstavili su prijedloge rezolucije.

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský i Phil Bennion predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Željana Zovko, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Susanna Ceccardi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Peter van Dalen, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tomislav Sokol i Maria Arena, Jackie Jones (predsjedateljica joj je zahvalila na onome što je rekla), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Eugen Tomac, Nicola Procaccini i Krzysztof Hetman.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil i Mick Wallace.

Govorio je Janez Lenarčič (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika od 16.1.2020..

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:43 h.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:07.

Govorili su Marco Zanni, Ramona Strugariu i Richard Corbett o standardima ponašanja na plenarnoj sjednici (predsjedateljica je podsjetila na mjerodavne odredbe).


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


6.1. Burundi, posebno sloboda izražavanja (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 i B9-0066/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0054/2020

(koji zamjenjujeB9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 i B9-0066/2020):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu i Ioan-Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, u ime Kluba zastupnika Renew;

—   Ellie Chowns, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra i Veronika Vrecionová, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marisa Matias, José Gusmão i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Usvojen (P9_TA(2020)0011)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)


6.2. Nigerija, posebno nedavni teroristički napadi (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 i B9-0065/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0056/2020

(koji zamjenjujeB9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 i B9-0065/2020):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan i Isabel Benjumea Benjumea, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kati Piri i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, u ime Kluba zastupnika Renew;

—   Erik Marquardt, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski i Tomasz Piotr Poręba, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Usvojen (P9_TA(2020)0012)

(Prijedlozi rezolucija B9-0060/2020 i B9-0063/2020 se ne razmatraju.)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)


6.3. Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (glasovanje)

Rasprava je održana 14. siječnja 2020. (točka 14 zapisnika od 14.1.2020.).

Prijedlozima rezolucija podnesenima na temelju članka 132. stavka 2. Poslovnika zaključena je rasprava:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange i Cláudia Monteiro de Aguiar, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Venezueli nakon pokušaja nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni državni udar) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić i Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Venezueli nakon pokušaja nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni državni udar) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri i Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Venezueli nakon pokušaja nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni državni udar) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Venezueli (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Venezueli (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, u ime Kluba zastupnika Renewu ime Kluba zastupnika Renew, o stanju u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni državni udar) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B9-0048/2020

(koji zamjenjujeB9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 i B9-0053/2020):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange i Cláudia Monteiro de Aguiar, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Javi López i Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, u ime Kluba zastupnika Renewu ime Kluba zastupnika Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

Usvojen (P9_TA(2020)0013)

(Prijedlozi rezolucija B9-0051/2020 i B9-0052/2020 se ne razmatraju.)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

Govorili su:

Leopoldo López Gil.


6.4. Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B9-0032/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0014)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)


6.5. COP15 uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Kunming 2020.) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B9-0035/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0015)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)


6.6. Rad Europskog ombudsmana u 2018. (glasovanje)

Izvješće o aktivnostima Europskog ombudsmana - godišnje izvješće za 2018. [2019/2134(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0016)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)


6.7. Institucije i tijela u ekonomskoj i monetarnoj uniji: sprječavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B9-0047/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0017)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)


7. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 15. siječnja 2020.)

Izvješće: Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan i Jan Zahradil.

Stajalište Europskog parlamenta o Konferenciji o budućnosti Europe (B9-0036/2020, B9-0037/2020 i B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński, Marc Botenga i Marc Botenga.

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

Stajalište Europskog parlamenta o Konferenciji o budućnosti Europe (B9-0036/2020, B9-0037/2020 i B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki i Jan Zahradil.

(Glasovanje od četvrtka 16. siječnja 2020.)

Stanje u Venezueli nakon nezakonitog izbora novog predsjednika i predsjedništva Nacionalne skupštine (parlamentarni puč) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 i B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac i Jan Zahradil.

Aktualna saslušanja u okviru članka 7. stavka 1. UEU-a o Poljskoj i Mađarskoj (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton i Bogdan Rzońca.

COP15 uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Kunming 2020.) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Institucije i tijela u ekonomskoj i monetarnoj uniji: sprječavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glašača umetnute su u dokument „Rezultat glasovanja poimeničnim glasovanjem”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Elektronička verzija redovito se ažurira tijekom dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:12.)


PREDSJEDA: Dita CHARANZOVÁ
potpredsjednica

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00.


10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Kalendar sjednica Parlamenta za 2021. i 2022.

Konferencija predsjednika na svojoj je sjednici od 16. siječnja 2020. usvojila prijedlog rasporeda zasjedanja za parlamentarne godine 2021. i 2022.

Raspored je sljedeći:

za 2021.:

- od 18. do 21. siječnja

- od 8. do 11. veljače

- od 8. do 11. ožujka

- 24. i 25. ožujka

- 7. i 8. travnja

- od 26. do 29. travnja

- od 17. do 20. svibnja

- od 7. do 10. lipnja

- 23. i 24. lipnja

- od 5. do 8. srpnja

- od 13. do 16. rujna

- od 4. do 7. listopada

- od 18. do 21. listopada

- 10. i 11. studenog

- od 22. do 25. studenog

- od 13. do 16. prosinca

za 2022.:

- od 17. do 20. siječnja

- od 14. do 17. veljače

- od 7. do 10. ožujka

- 23. i 24. ožujka

- od 4. do 7. travnja

- od 2. do 5. svibnja

- 18. i 19. svibnja

- od 6. do 9. lipnja

- 22. i 23. lipnja

- od 4. do 7. srpnja

- od 12. do 15. rujna

- od 3. do 6. listopada

- od 17. do 20. listopada

- 9. i 10. studenog

- od 21. do 24. studenog

- od 12. do 15. prosinca

Ti su datumi objavljeni na internetskoj stranici Parlamenta.

Rok za podnošenje amandmana utvrđen je za 28. siječnja 2020. u 19:00.

Glasovanje će se održati u četvrtak 30. siječnja 2020. u 11:30.

Konferencija predsjednika može donijeti odluku o održavanju dodatnih sjednica za politički nadzor nad Komisijom srijedom poslijepodne tijekom tjedana u kojima se u Bruxellesu održavaju sjednice klubova zastupnika i odbora.


12. Trodimenzionalno ispisani nezakoniti predmeti (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000002/2020) koje je postavio Lucy Nethsingha, u ime Odbora JURI Komisiji: Trodimenzionalni ispis nezakonitih predmeta (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher obrazložila je pitanje.

Janez Lenarčič (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Ibán García Del Blanco, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Liesje Schreinemacher, u ime Kluba zastupnika Renew-a i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrey Slabakov.

Govorio je Janez Lenarčič.

Rasprava je zaključena.


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) zastupnika

- Nicolaus Fest, Jaak Madison Tom Vandendriessche. Prijedlog rezolucije o odobravanju statusa izbjeglice (B9-0231/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Prijedlog rezolucije o određivanju minimalnog praga za mirovine od najmanje 60 % prosječne plaće u državi članici EU-a (B9-0232/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o uređajima koji upozoravaju na dijete u automobilu radi sigurnosti djece u vozilima (B9-0236/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Nuno Melo. Prijedlog rezolucije o zaštiti europskih mora i oceana (B9-0237/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

PECH

- Markus Buchheit. Prijedlog rezolucije o poštovanju rokova za odgovor Komisije na parlamentarna pitanja (B9-0277/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Luisa Regimenti. Prijedlog rezolucije o ljestvici Nutri-score i sustavima označivanja hrane (B9-0278/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI


14. Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 47. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. siječnja 2020.)

Odbor EMPL

- Kvalitetna pripravništva u EU-u (2020/2005(INL))
(mišljenje: CULT)

Odbor ENVI

- Pravni okvir EU-a za zaustavljanje i poništavanje globalnog krčenja šuma koje je uzrokovao EU (2020/2006(INL))
(mišljenje: INTA (članak 57. Poslovnika), ITRE, AGRI)

Odbor IMCO

- Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta (2020/2018(INL))
(mišljenje: ITRE (članak 57. Poslovnika), CULT (članak 57. Poslovnika), JURI (članak 57. Poslovnika), LIBE (članak 57. Poslovnika))

Odbor JURI

- Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija (2020/2012(INL))
(mišljenje: AFET (članak 57. Poslovnika), EMPL, IMCO (članak 57. Poslovnika), TRAN (članak 57. Poslovnika), CULT, LIBE (članak 57. Poslovnika), AFCO)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. prosinca 2019.)

Odbor JURI

- Akt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta (2020/2019(INL))
(mišljenje: IMCO (članak 57. Poslovnika))

- Sustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju (2020/2014(INL))
(mišljenje: IMCO, TRAN, LIBE)

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 142. stavak 1. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. siječnja 2020.)

Odbor AFET

- Godišnje izvješće o izvozu oružja (2020/2003(INI))
(mišljenje: PETI)

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. siječnja 2020.)

Odbor AFET

- Sigurnosna suradnja EU-a i Afrike u području Sahela, zapadnoj Africi i Rogu Afrike (2020/2002(INI))

- Izazovi i izgledi multilateralnih režima za kontrolu naoružanja i za razoružanje (2020/2001(INI))

Odbor CULT

- Umjetna inteligencija u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru (2020/2017(INI))
(mišljenje: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (članak 57. Poslovnika))

Odbor EMPL

- Stari kontinent sve više stari - mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja nakon 2020. (2020/2008(INI))
(mišljenje: ECON, AGRI, FEMM)

- Utjecaj pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao alat za odgovor na potrebe i vještine na tržištu rada (2020/2007(INI))
(mišljenje: IMCO (članak 57. Poslovnika), AGRI)

Odbor IMCO

- Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače (2020/2021(INI))

- Jačanje jedinstvenog tržišta: budućnost slobodnog kretanja usluga (2020/2020(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor JURI

- Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije (2020/2015(INI))
(mišljenje: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Umjetna inteligencija: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa (2020/2013(INI))
(mišljenje: AFET (članak 57. Poslovnika), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

Odbor LIBE

- Akt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima (2020/2022(INI))
(mišljenje: IMCO)

- Umjetna inteligencija u kaznenom pravu i njezina primjena od strane policije i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima (2020/2016(INI)) (mišljenje: EMPL, IMCO, JURI)

- Izvješće o provođenju nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi (2020/2011(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 57. Poslovnika), CULT, FEMM)

- Novi putovi za zakonitu migraciju radne snage (2020/2010(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 57. Poslovnika))

- Jačanje slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi (2020/2009(INI))
(mišljenje: CULT (članak 57. Poslovnika))

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 118. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. siječnja 2020.)

Odbor AFET

- Preporuka Visokom predstavniku i Vijeću u skladu s člankom 118. za pripremu postupka za preispitivanje Sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja 2020., za nadzor nuklearnog naoružanja i mogućnosti nuklearnog razoružanja (2020/2004(INI))


15. Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)

Odbor ENVI

- Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2020. (2019/2211(INI))
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (članak 57. Poslovnika)


16. Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. siječnja 2020.)

Odbor CULT

- Umjetna inteligencija u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru (2020/2017(INI))
(mišljenje: IMCO, JURI, LIBE (članak 57. Poslovnika))

Odbor EMPL

- Utjecaj pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao alat za odgovor na potrebe i vještine na tržištu rada (2020/2007(INI))
(mišljenje: IMCO (članak 57. Poslovnika), AGRI)

Odbor ENVI

- Pravni okvir EU-a za zaustavljanje i poništavanje globalnog krčenja šuma koje je uzrokovao EU (2020/2006(INL))
(mišljenje: INTA (članak 57. Poslovnika), ITRE, AGRI)

Odbor IMCO

- Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta (2020/2018(INL))
(mišljenje: ITRE (članak 57. Poslovnika), CULT (članak 57. Poslovnika), JURI (članak 57. Poslovnika), LIBE (članak 57. Poslovnika))

Odbor JURI

- Akt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta (2020/2019(INL))
(mišljenje: IMCO (članak 57. Poslovnika))

- Umjetna inteligencija: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa (2020/2013(INI))
(mišljenje: AFET (članak 57. Poslovnika), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija (2020/2012(INL))
(mišljenje: AFET (članak 57. Poslovnika), EMPL, IMCO (članak 57. Poslovnika), TRAN (članak 57. Poslovnika), CULT, LIBE (članak 57. Poslovnika), AFCO)

Odbor LIBE

- Izvješće o provođenju nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi (2020/2011(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 57. Poslovnika), CULT, FEMM)

- Novi putovi za zakonitu migraciju radne snage (2020/2010(INI))
(mišljenje: EMPL (članak 57. Poslovnika))

- Jačanje slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi (2020/2009(INI))
(mišljenje: CULT (članak 57. Poslovnika))


17. Predstavke

Predstavke od br. 1185-19 do br. 1265-19 upisane su u registar s datumom 14. siječnja 2020 i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.


18. Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 202. stavkom 3. Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice bit će podnesen Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


19. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 29. siječnja 2020. i 30. siječnja 2020.


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:23 h.


21. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ispričani:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Posljednje ažuriranje: 17. veljače 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti