Index 
Jegyzőkönyv
XML 176kPDF 295kWORD 80k
2020. január 16., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 3.A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  4.1.Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága
  4.2.Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások
 5.Az ülés folytatása
 6.Szavazások órája
  6.1.Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága (szavazás)
  6.2.Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások (szavazás)
  6.3.A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs) (szavazás)
  6.4.Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról és Magyarországról (szavazás)
  6.5.A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (szavazás)
  6.6.Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (szavazás)
  6.7.A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az ülés folytatása
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A Parlament ülésnaptára - 2021 és 2022
 12.3D nyomtatóval készített tiltott tárgyak (vita)
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről
 15.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 16.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 17.Petíciók
 18.Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 19.A következő ülésnapok időpontja
 20.Az ülés berekesztése
 21.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes spanyol hatóságok kérelmezték Carles Puigdemont i Casamajó és Antoni Comín i Oliveres mentelmi jogának felfüggesztését egy ellenük folyó büntetőeljárás folytatásának lehetővé tétele érdekében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


3. A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000048/2019), felteszi: Irene Tinagli, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése (B9-0001/2020)

Irene Tinagli kifejti a kérdést.

Janez Lenarčič (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paul Tang, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Luis Garicano, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, José Gusmão, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini és Marek Paweł Balt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Traian Băsescu és Bogdan Rzońca.

Felszólal: Janez Lenarčič.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Irene Tinagli, az ECON bizottság nevében, a gazdasági és monetáris unió intézményeiről és szerveiről: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.1.16-i jegyzőkönyv, 6.7. pont .


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2020.1.15-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


4.1. Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága

Állásfoglalási indítványok B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 és B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari és Jan-Christoph Oetjen előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Alice Kuhnke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt és Fabio Massimo Castaldo, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Janez Lenarčič (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.1.16-i jegyzőkönyv, 6.1. pont .


4.2. Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások

Állásfoglalási indítványok B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 és B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko és Erik Marquardt előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat. B9-0056/2020 és B9-0059/2020.

ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský és Phil Bennion előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat. B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 és B9-0065/2020.

Felszólal Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Susanna Ceccardi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol és Maria Arena, Jackie Jones (az elnök megköszöni észrevételeit), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eugen Tomac, Nicola Procaccini és Krzysztof Hetman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil és Mick Wallace.

Felszólal: Janez Lenarčič (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.1.16-i jegyzőkönyv, 6.2. pont .

(Az ülést 11.43-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.07-kor folytatódik.

Felszólal: Marco Zanni, Ramona Strugariu és Richard Corbett a plenáris ülésen alkalmazandó magatartási normákról (az elnök emlékeztet a vonatkozó rendelkezésekre).


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


6.1. Burundi, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 és B9-0066/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0054/2020

(amely a B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 és B9-0066/2020):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu és Ioan-Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Ellie Chowns, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra és Veronika Vrecionová, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marisa Matias, José Gusmão és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2020)0011)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)


6.2. Nigéria, különösen a közelmúltban végrehajtott terrortámadások (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 és B9-0065/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0056/2020

(amely a B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 és B9-0065/2020):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan és Isabel Benjumea Benjumea, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kati Piri és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Erik Marquardt, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski és Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P9_TA(2020)0012)

(A B9-0060/2020 és B9-0063/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)


6.3. A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs) (szavazás)

A vita időpontja:2020. január 14. (2020.1.14-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange és Cláudia Monteiro de Aguiar, a PPE képviselőcsoport nevében, az új nemzetgyűlés elnökének és elnökségének jogellenes megválasztására történt kísérlet (parlamenti puccs) után Venezuelában kialakult helyzetről (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić és Assita Kanko, az ECR képviselőcsoport nevében, az új nemzetgyűlés elnökének és elnökségének jogellenes megválasztására történt kísérlet (parlamenti puccs) után Venezuelában kialakult helyzetről (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri és Javi López, az S&D képviselőcsoport nevében, az új nemzetgyűlés elnökének és elnökségének jogellenes megválasztására történt kísérlet (parlamenti puccs) után Venezuelában kialakult helyzetről (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében, az új Nemzetgyűlés elnökének és elnökségének jogellenes megválasztása (parlamenti puccs) után Venezuelában kialakult helyzetről (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B9-0048/2020

(amely a B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 és B9-0053/2020):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange és Cláudia Monteiro de Aguiar, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Javi López és Kati Piri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne és Chrysoula Zacharopoulou, a Renew képviselőcsoport nevében;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P9_TA(2020)0013)

(A B9-0051/2020 és B9-0052/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Felszólalások

Leopoldo López Gil.


6.4. Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról és Magyarországról (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0032/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0014)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


6.5. A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0035/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0015)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)


6.6. Az ombudsman 2018. évi tevékenysége (szavazás)

Jelentés az európai ombudsman tevékenységéről – a 2018.évi éves jelentés [2019/2134(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0016)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)


6.7. A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B9-0047/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0017)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2020. január 15., szerda)

Arnaud Danjean -jelentés - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan és Jan Zahradil.

Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński és Marc Botenga.

ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

Az Európai Parlament álláspontja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki és Jan Zahradil.

(Szavazások órája: 2020. január 16., csütörtök)

A Venezuelában azt követően kialakult helyzet, hogy jogellenes módon megválasztották a nemzetgyűlés elnöki testületét és elnökségét (parlamenti puccs) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac és Jan Zahradil.

Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról és Magyarországról (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton és Bogdan Rzońca.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes felei konferenciájának 15. ülése (COP 15) (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

A gazdasági és monetáris unió intézményei és szervei: a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzése (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók.

Az elektronikus változat a plenáris ülés utolsó napjától számított két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.12-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A Parlament ülésnaptára - 2021 és 2022

Az Elnökök Értekezlete 2020. január 16-i, csütörtöki ülésén elfogadta a Parlament 2021. és 2022. évi ülésnaptárának tervezetét.

Az időpontok az alábbiak:

2021-re:

– január 18–21.

– február 8–11.

– március 8–11.

– március 24–25.

– április 7–8.

– április 26–29.

– május 17–20.

– június 7–10.

– június 23–24.

– július 5–8.

– szeptember 13–16.

– október 4–7.

– október 18–21.

– november 10–11.

– november 22–25.

– december 13–16.

2022-re:

– január 17–20.

– február 14–17.

– március 7–10.

– március 23–24.

– április 4–7.

– május 2–5.

– május 18–19.

– június 6–9.

– június 22–23.

– július 4–7.

– szeptember 12–15.

– október 3–6.

– október 17–20.

– november 9–10.

– november 21–24.

– december 12–15.

Ezeket az időpontokat közzétették a Parlament honlapján.

A módosítások előterjesztése határideje: 2020. január 28., kedd 19 óra.

A szavazás időpontja: 2020. január 30., csütörtök 11.30.

Az Elnökök Értekezlete határozhat úgy, hogy a Bizottság politikai ellenőrzése céljából további üléseket ütemez be szerda délutánonként a képviselőcsoportok és a bizottságok brüsszeli üléseinek hetén.


12. 3D nyomtatóval készített tiltott tárgyak (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000002/2020) felteszi: Lucy Nethsingha, a JURI bizottság nevében a Bizottsághoz: 3D nyomtatóval készített tiltott tárgyak (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher kifejti a kérdést.

Janez Lenarčič (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Ibán García Del Blanco, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Liesje Schreinemacher, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrey Slabakov.

Felszólal: Janez Lenarčič.

A vitát berekesztik.


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Az Európai Bankhatóság (EBH) ügyvezető igazgatójának kinevezése (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

2) a képviselők

- Nicolaus Fest, Jaak Madison és Tom Vandendriessche. Állásfoglalási indítvány a menekültkénti elismerésről (B9-0231/2019)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány az uniós tagállamokbeli minimális nyugdíjküszöbnek az átlagfizetés legalább 60%-ában történő megállapításáról (B9-0232/2019)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a gyermekek gépjárműben felejtésének megakadályozását szolgáló biztonsági eszközökről (B9-0236/2019)

utalva

illetékes :

TRAN

- Nuno Melo. Állásfoglalási indítvány az európai tengerek és óceánok védelméről (B9-0237/2019)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

PECH

- Markus Buchheit. Állásfoglalási indítvány a parlamenti kérdések Bizottság általi megválaszolására vonatkozó határidők betartásáról (B9-0277/2019)

utalva

illetékes :

AFCO

- Luisa Regimenti. Állásfoglalási indítvány a „Nutri-Score” rendszerről és az élelmiszer-címkézésre vonatkozó rendszerekről (B9-0278/2019)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI


14. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 47. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. január 9-i határozatát követően)

EMPL bizottság

- Minőségi szakmai gyakorlatok az EU-ban (2020/2005(INL))
(vélemény: CULT)

ENVI bizottság

- Uniós jogi keret az EU-vezette globális erdőirtás megállításához és visszafordításához (2020/2006(INL))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE, AGRI)

IMCO bizottság

- A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása (2020/2018(INL))
(vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke))

JURI bizottság

- A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete (2020/2012(INL))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke), EMPL, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT, LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke), AFCO)

(Az Elnökök Értekezletének 2019. december 9-i határozatát követően)

JURI bizottság

- A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő kereskedelmi szervezetekre vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása (2020/2019(INL))
(vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- A mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszere (2020/2014(INL))
(vélemény: IMCO, TRAN, LIBE)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 142. cikkének (1) bekezdése)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. január 9-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Éves jelentés a fegyverkivitelről (2020/2003(INI))
(vélemény: PETI)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. január 9-i határozatát követően)

AFET bizottság

- EU–Afrika biztonsági együttműködés a Száhel-övezetben, Nyugat-Afrikában és Afrika szarván (2020/2002(INI))

- Kihívások és kilátások a fegyverkezés többoldalú ellenőrzése és a leszerelési rendszerek tekintetében (2020/2001(INI))

CULT bizottság

- Mesterséges intelligencia az oktatásban, a kulturális és az audiovizuális ágazatban (2020/2017(INI))
(vélemény: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke))

EMPL bizottság

- A vén kontinens elöregedése - az időskorra vonatkozó politikával kapcsolatos politika lehetőségei és kihívásai 2020 után (2020/2008(INI))
(vélemény: ECON, AGRI, FEMM)

- Az uniós szabályok hatása a munkavállalók és a szolgáltatások szabad mozgására: az EU-n belüli munkaerő-mobilitás mint a munkaerő-piaci igényeket és készségeket összehangoló eszköz (2020/2007(INI))
(vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI)

IMCO bizottság

- A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé (2020/2021(INI))

- Az egységes piac megerősítése: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője (2020/2020(INI))
(vélemény: EMPL)

JURI bizottság

- Szellemi tulajdonjogok a mesterséges intelligencia technológiáinak fejlesztése érdekében (2020/2015(INI))
(vélemény: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Mesterséges intelligencia: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül (2020/2013(INI))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE bizottság

- A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések (2020/2022(INI))
(vélemény: IMCO)

- Mesterséges intelligencia a büntetőjogban, és annak a rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználása büntetőügyekben (2020/2016(INI))
(vélemény: EMPL, IMCO, JURI)

- Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában (2020/2011(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT, FEMM)

- A legális munkaerő-migráció új lehetőségei (2020/2010(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- A médiaszabadság megerősítése: az újságírók védelme Európában, a gyűlöletbeszéd, a dezinformáció és a platformok szerepe (2020/2009(INI))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke))

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 118. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. január 9-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Ajánlás a főképviselőnek és a Tanácsnak a 118. cikk alapján a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) 2020-as felülvizsgálati folyamatának előkészítéséhez, a nukleáris fegyverek ellenőrzéséhez és a nukleáris leszerelés előtti lehetőségekhez (2020/2004(INI))


15. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

ENVI bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves növekedési jelentés (2019/2211(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke)


16. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. január 9-i határozatát követően )

CULT bizottság

- Mesterséges intelligencia az oktatásban, a kulturális és az audiovizuális ágazatban (2020/2017(INI))
(vélemény: IMCO, JURI, LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke))

EMPL bizottság

- Az uniós szabályok hatása a munkavállalók és a szolgáltatások szabad mozgására: az EU-n belüli munkaerő-mobilitás mint a munkaerő-piaci igényeket és készségeket összehangoló eszköz (2020/2007(INI))
(vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI)

ENVI bizottság

- Uniós jogi keret az EU-vezette globális erdőirtás megállításához és visszafordításához (2020/2006(INL))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), ITRE, AGRI)

IMCO bizottság

- A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása (2020/2018(INL))
(vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke))

JURI bizottság

- A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő kereskedelmi szervezetekre vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása (2020/2019(INL))
(vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Mesterséges intelligencia: az állami hatóságok szerepét, valamint az MI polgári és katonai felhasználása területén az EU-ra vonatkozó nemzetközi jog értelmezését és alkalmazását érintő kérdések, a büntető igazságszolgáltatás hatályán kívül (2020/2013(INI))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete (2020/2012(INL))
(vélemény: AFET (az eljárási szabályzat 57. cikke), EMPL, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT, LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke), AFCO)

LIBE bizottság

- Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában (2020/2011(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT, FEMM)

- A legális munkaerő-migráció új lehetőségei (2020/2010(INI))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- A médiaszabadság megerősítése: az újságírók védelme Európában, a gyűlöletbeszéd, a dezinformáció és a platformok szerepe (2020/2009(INI))
(vélemény: CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke))


17. Petíciók

A 1185-19–1265-19 számú petíciókat 2020. január 14-án/-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizttságnak.


18. Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 202. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével az aktuális ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


19. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. január 29. és 2020. január 30.


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.23-kor berekesztik.


21. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Utolsó frissítés: 2021. február 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat