Rodyklė 
Protokolas
XML 173kPDF 281kWORD 81k
Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Prašymas atšaukti imunitetą
 3.Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija (diskusijos)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  4.1.Burundis, ypač saviraiškos laisvė
  4.2.Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Burundis, ypač saviraiškos laisvė (balsavimas)
  6.2.Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai (balsavimas)
  6.3.Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo (parlamentino perversmo) (balsavimas)
  6.4.Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos (balsavimas)
  6.5.15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP15) Kunminge (2020 m.) (balsavimas)
  6.6.Europos ombudsmeno 2018 m. veikla (balsavimas)
  6.7.Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Mėnesinių sesijų kalendorius – 2021 ir 2022 m.
 12.Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai (diskusijos)
 13.Gauti dokumentai
 14.Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva
 15.Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)
 16.Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)
 17.Peticijos
 18.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 19.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 20.Posėdžio pabaiga
 21.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Prašymas atšaukti imunitetą

Ispanijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Carles Puigdemont i Casamajó ir Antoni Comín i Oliveres imunitetą, kad galėtų tęsti prieš juos pradėtą baudžiamąjį procesą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


3. Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000048/2019), kurį pateikė Irene Tinagli ECON komiteto vardu Komisijai: Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija (B9-0001/2020)

Irene Tinagli pateikė klausimą.

Janez Lenarčič (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Paul Tang S&D frakcijos vardu, Luis Garicano Renew frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardu, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini ir Marek Paweł Balt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Traian Băsescu ir Bogdan Rzońca.

Kalbėjo Janez Lenarčič.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

—   Irene Tinagli ECON komiteto vardu „Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija“ (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 01 16 protokolo 6.7 punktas


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2020 01 15 protokolo 2 punktas)


4.1. Burundis, ypač saviraiškos laisvė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 ir B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari ir Jan-Christoph Oetjen pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová Renew frakcijos vardu, Alice Kuhnke Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt ir Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomislav Sokol).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Janez Lenarčič (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 01 16 protokolo 6.1 punktas


4.2. Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 ir B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko ir Erik Marquardt pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0056/2020 ir B9-0059/2020.

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský ir Phil Bennion pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 ir B9-0065/2020.

Kalbėjo Željana Zovko PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu, Susanna Ceccardi ID frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Peter van Dalen (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tomislav Sokol ir Maria Arena), Jackie Jones (pirmininkė padėkojo už jos žodžius), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogdan Rzońca), François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Eugen Tomac), Nicola Procaccini ir Krzysztof Hetman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil ir Mick Wallace.

Kalbėjo Janez Lenarčič (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 01 16 protokolo 6.2 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.43 val.)


PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.07 val.

Kalbėjo Marco Zanni, Ramona Strugariu ir Richard Corbett dėl elgesio per plenarinį posėdį normų (pirmininkė priminė taikytiną tvarką).


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


6.1. Burundis, ypač saviraiškos laisvė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 ir B9-0066/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0054/2020

(keičia B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 ir B9-0066/2020):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu ir Ioan-Rareş Bogdan PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri ir Maria Arena S&D frakcijos vardu;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou RENEW frakcijos vardu;

—   Ellie Chowns Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra ir Veronika Vrecionová ECR frakcijos vardu;

—   Marisa Matias, José Gusmão ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P9_TA(2020)0011)

(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 1 punktas)


6.2. Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 ir B9-0065/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0056/2020

(keičia B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 ir B9-0065/2020):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan ir Isabel Benjumea Benjumea PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou RENEW frakcijos vardu;

—   Erik Marquardt Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P9_TA(2020)0012)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0060/2020 ir B9-0063/2020 anuliuoti.)

(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 2 punktas)


6.3. Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo (parlamentino perversmo) (balsavimas)

Diskusijos vyko 14 sausio 2020 (2020 01 14 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange ir Cláudia Monteiro de Aguiar PPE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje po mėginimo neteisėtai išrinkti naują Nacionalinės Asamblėjos pirmininką ir valdybą (parlamentinio perversmo) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić ir Assita Kanko ECR frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje po mėginimo neteisėtai išrinkti naują Nacionalinės Asamblėjos pirmininką ir valdybą (parlamentinio perversmo) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri ir Javi López S&D frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje po mėginimo neteisėtai išrinkti naują Nacionalinės Asamblėjos pirmininką ir valdybą (parlamentinio perversmo) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou RENEW frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo (parlamentinio perversmo) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0048/2020

(keičia B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 ir B9-0053/2020):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange ir Cláudia Monteiro de Aguiar PPE frakcijos vardu;

—   Javi López ir Kati Piri S&D frakcijos vardu;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne ir Chrysoula Zacharopoulou RENEW frakcijos vardu;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu.

Priimta (P9_TA(2020)0013)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0051/2020 ir B9-0052/2020 anuliuoti.)

(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 3 punktas)

Kalbėjo:

Leopoldo López Gil.


6.4. Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0032/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0014)

(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 4 punktas)


6.5. 15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP15) Kunminge (2020 m.) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0035/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0015)

(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 5 punktas)


6.6. Europos ombudsmeno 2018 m. veikla (balsavimas)

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą [2019/2134(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0016)

(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 6 punktas)


6.7. Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0047/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0017)

(Balsavimo rezultatai: priedo „Balsavimo rezultatai“ 7 punktas)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(2020 m. sausio 15 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan ir Jan Zahradil.

Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński ir Marc Botenga.

PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki ir Jan Zahradil.

(2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir valdybos išrinkimo (parlamentino perversmo) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac ir Jan Zahradil.

Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton ir Bogdan Rzońca.

15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP15) Kunminge (2020 m.) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.12 val.)


PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Mėnesinių sesijų kalendorius – 2021 ir 2022 m.

Pirmininkų sueiga per savo 2020 m. sausio 16 d. posėdį patvirtino 2021 ir 2022 parlamentinių metų mėnesinių sesijų kalendorių projektus.

Siūlomos datos yra tokios:

2021 m.:

- sausio 18–21 d.

- vasario 8–11 d.

- kovo 8–11 d.

- kovo 24 ir 25 d.

- balandžio 7 ir 8 d.

- balandžio 26–29 d.

- gegužės 17–20 d.

- birželio 7–10 d.

- birželio 23 ir 24 d.

- liopos 5–8 d.

- rugsėjo 13–16 d.

- spalio 4–7 d.

- spalio 18–21 d.

- lapkričio 10 ir 11 d.

- lapkričio 22–25 d.

- gruodžio 13–16 d.

2022 m.:

- sausio 17–20 d.

- vasario 14–17 d.

- kovo 7–10 d.

- kovo 23 ir 24 d.

- balandžio 4–7 d.

- gegužės 2–5 d.

- gegužės 18 ir 19 d.

- birželio 6–9 d.

- birželio 22 ir 23 d.

- liepos 4–7 d.

- rugsėjo 12–15 d.

- spalio 3–6 d.

- lapkričio 17–20 d.

- lapkričio 9 ir 10 d,

- lapkričio 21–24 d.

- gruodžio 12–15 d.

Šios datos buvo paskelbtos Parlamento interneto svatainėje.

Nustatytas pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 28 d., antradienį, 19.00 val.

Balsavimas vyks 2020 m. sausio 30 d., ketvirtadienį, 11.30 val.

Pirmininkų sueiga gali nuspręsti nustatyti papildomas sesijų, sušaukiamų dėl Komisijos politinės priežiūros, datas trečiadieniais po pietų frakcijų ir komitetų darbo savaitėmis Briuselyje.


12. Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000002/2020) kurį pateikė Lucy Nethsingha, JURI komiteto vardu Komisijai: Trimačiu spausdinimu pagaminti neteisėti daiktai (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher pateikė klausimą.

Janez Lenarčič (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Ibán García Del Blanco S&D frakcijos vardu, Liesje Schreinemacher Renew frakcijos vardu, ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrey Slabakov).

Kalbėjo Janez Lenarčič.

Diskusijos baigtos.


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

- Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

2) Parlamento narių

- Nicolaus Fest, Jaak Madison ir Tom Vandendriessche. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pabėgėlio statuso suteikimo (B9-0231/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl minimalaus pensijos dydžio, kuris siektų bent 60 proc. vidutinio atlyginimo ES valstybėje narėje, ribos nustatymo (B9-0232/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų saugumą užtikrinančios įrangos, perspėjančios apie vaikų palikimą automobiliuose (B9-0236/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Nuno Melo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos jūrų ir vandenynų apsaugos (B9-0237/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

PECH

- Markus Buchheit. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl terminų laikymosi Komisijai atsakant į Parlamento klausimus (B9-0277/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Luisa Regimenti. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „Nutri-Score“ ir maisto produktų ženklinimo sistemų (B9-0278/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

AGRI


14. Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. sausio 9 d.)

EMPL komitetas

- Kokybiškos stažuotės ES (2020/2005(INL))
(Nuomonė: CULT)

ENVI komitetas

- ES teisinė sistema, skirta ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti (2020/2006(INL))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ITRE, AGRI)

IMCO komitetas

- Skaitmeninių paslaugų aktas: bendros rinkos veikimo gerinimas (2020/2018(INL))
(Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

JURI komitetas

- Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etikos aspektų sistema (2020/2012(INL))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), EMPL, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), CULT, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AFCO)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2019 m. gruodžio 9 d.)

JURI komitetas

- Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai (2020/2019(INL))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Dirbtinio intelekto civilinės atsakomybės tvarka (2020/2014(INL))
(Nuomonė: IMCO, TRAN, LIBE)

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnio 1 dalis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. sausio 9 d.)

AFET komitetas

- Metinis pranešimas dėl ginklų eksporto (2020/2003(INI))
(Nuomonė: PETI)

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. sausio 9 d.)

AFET komitetas

- ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje (2020/2002(INI))

- Daugiašalių ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos (2020/2001(INI))

CULT komitetas

- Dirbtinis intelektas švietimo, kultūros ir garso ir vaizdo sektoriuose (2020/2017(INI))
(Nuomonė: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

EMPL komitetas

- Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m. (2020/2008(INI))
(Nuomonė: ECON, AGRI, FEMM)

- ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti (2020/2007(INI))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI)

IMCO komitetas

- Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas (2020/2021(INI))

- Bendros rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis (2020/2020(INI))
(Nuomonė: EMPL)

JURI komitetas

- Dirbtinio intelekto technologijų plėtojimo Intelektinės nuosavybės teisės (2020/2015(INI))
(Nuomonė: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Dirbtinis intelektas: tarptautinės teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, susiję su poveikiu Europos Sąjungai naudojimo civilinėms ir karinėms reikmėms ir valstybės galių, nepatenkančių į baudžiamosios justicijos sritį, srityse (2020/2013(INI))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE komitetas

- Skaitmeninių paslaugų aktas ir dėl jo kylantys pagrindinių teisių klausimai (2020/2022(INI))
(Nuomonė: IMCO)

- Dirbtinis intelektas baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimas policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose (2020/2016(INI))
(Nuomonė: EMPL, IMCO, JURI)

- Pranešimas dėl romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje (2020/2011(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), CULT, FEMM)

- Nauji teisėtos darbuotojų migracijos keliai (2020/2010(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo (2020/2009(INI))
(Nuomonė: CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

Sprendimai rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. sausio 9 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai pagal Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnį dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių (2020/2004(INI))


15. Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis)

ENVI komitetas

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga (2019/2211(INI))
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)


16. Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2020 m. sausio 9 d.)

CULT komitetas

- Dirbtinis intelektas švietimo, kultūros ir garso ir vaizdo sektoriuose (2020/2017(INI))
(Nuomonė: IMCO, JURI, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

EMPL komitetas

- ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti (2020/2007(INI))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI)

ENVI komitetas

- ES teisinė sistema, skirta ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti (2020/2006(INL))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ITRE, AGRI)

IMCO komitetas

- Skaitmeninių paslaugų aktas: bendros rinkos veikimo gerinimas (2020/2018(INL))
(Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

JURI komitetas

- Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai (2020/2019(INL))
(Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Dirbtinis intelektas: tarptautinės teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, susiję su poveikiu Europos Sąjungai naudojimo civilinėms ir karinėms reikmėms ir valstybės galių, nepatenkančių į baudžiamosios justicijos sritį, srityse (2020/2013(INI))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etikos aspektų sistema (2020/2012(INL))
(Nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), EMPL, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), CULT, LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AFCO)

LIBE komitetas

- Pranešimas dėl romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje (2020/2011(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), CULT, FEMM)

- Nauji teisėtos darbuotojų migracijos keliai (2020/2010(INI))
(Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))

- Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo (2020/2009(INI))
(Nuomonė: CULT (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis))


17. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 9 ir 10 dalis peticijos Nr. 1185-19–1265-19 buvo įtrauktos į registrą 2020 m. sausio 14 d. ir persiųstos atsakingam komitetui.


18. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


19. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2020 m. sausio 29 d. ir 2020 m. sausio 30 d..


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.23 val.


21. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Atnaujinta: 2021 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika