Indekss 
Protokols
XML 173kPDF 292kWORD 80k
Ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Pieprasījums atcelt imunitāti
 3.Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  4.1.Burundi, jo īpaši vārda brīvība
  4.2.Nigērija, it īpaši nesenie teroristu uzbrukumi
 5.Sēdes atsākšana
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Burundi, jo īpaši vārda brīvība (balsošana)
  6.2.Nigērija, it īpaši nesenie teroristu uzbrukumi (balsošana)
  6.3.Stāvoklis Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums) (balsošana)
  6.4.Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju (balsošana)
  6.5.Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā 2020. gadā (balsošana)
  6.6.Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā (balsošana)
  6.7.Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Parlamenta sesiju kalendārs 2021. un 2022. gadam
 12.(Nelegāli) priekšmeti, kas izgatavoti ar 3D printeriem (debates)
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus
 15.Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)
 16.Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)
 17.Lūgumraksti
 18.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sēdes slēgšana
 21.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Pieprasījums atcelt imunitāti

Spānijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Carles Puigdemont i Casamajó un Antoni Comín i Oliveres imunitāti, lai varētu turpināt viņu kriminālvajāšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


3. Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000048/2019) un kuru uzdeva Irene Tinagli ECON komitejas vārdā Komisijai: Ekonomiskās un monetārās savienības iestādes un struktūras: interešu konflikta novēršana pēc darba publiskajā sektorā (B9-0001/2020).

Irene Tinagli izvērsa jautājumu.

Janez Lenarčič (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Paul Tang S&D grupas vārdā, Luis Garicano grupas “Renew” vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, José Gusmão GUE/NGL grupas vārdā, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini un Marek Paweł Balt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Traian Băsescu un Bogdan Rzońca.

Uzstājās Janez Lenarčič.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Irene Tinagli ECON komitejas vārdā - par ekonomiskās un monetārās savienības institūcijām un struktūrām: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2020. protokola 6.7. punkts.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 15.1.2020. protokola 2. punkts.)


4.1. Burundi, jo īpaši vārda brīvība

Rezolūciju priekšlikumi B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 un B9-0066/2020 (2020/2502(RSP)).

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari un Jan-Christoph Oetjen iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Isabel Santos S&D grupas vārdā, Dita Charanzová grupas “Renew” vārdā, Alice Kuhnke Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt un Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Eugen Tomac un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Janez Lenarčič (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2020. protokola 6.1. punkts.


4.2. Nigērija, it īpaši nesenie teroristu uzbrukumi

Rezolūciju priekšlikumi B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 un B9-0065/2020 (2020/2503(RSP)).

Assita Kanko un Erik Marquardt iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B9-0056/2020 un B9-0059/2020.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský un Phil Bennion iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 un B9-0065/2020.

Uzstājās Željana Zovko PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos grupas “Renew” vārdā, Susanna Ceccardi ID grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Peter van Dalen, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tomislav Sokol un Maria Arena, Jackie Jones (sēdes vadītāja pateicās iepriekšējiem runātājiem), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eugen Tomac, Nicola Procaccini un Krzysztof Hetman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil un Mick Wallace.

Uzstājās Janez Lenarčič (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.1.2020. protokola 6.2. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.43.)


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.07.

Uzstājās Marco Zanni, Ramona Strugariu un Richard Corbett par uzvedības normām plenārsēdē (sēdes vadītāja atgādināja piemērojamos noteikumus).


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


6.1. Burundi, jo īpaši vārda brīvība (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 un B9-0066/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0054/2020

(aizstāj B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 un B9-0066/2020)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu un Ioan-Rareş Bogdan PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri un Maria Arena, S&D grupas vārdā;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā;

—   Ellie Chowns Verts/ALE grupas vārdā;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra un Veronika Vrecionová ECR grupas vārdā;

—   Marisa Matias, José Gusmão un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P9_TA(2020)0011).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)


6.2. Nigērija, it īpaši nesenie teroristu uzbrukumi (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 un B9-0065/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0056/2020

(aizstāj B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 un B9-0065/2020)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan un Isabel Benjumea Benjumea PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā;

—   Erik Marquardt, Verts/ALE grupas vārdā;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P9_TA(2020)0012).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0060/2020 un B9-0063/2020 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)


6.3. Stāvoklis Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums) (balsošana)

Debates notika 2020. gada 14. janvārī (14.1.2020. protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas iesniegti, pamatojoties uz Reglamenta 132. panta 2. punktu debašu noslēgumā:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange un Cláudia Monteiro de Aguiar PPE grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā pēc mēģinājuma sarīkot nelikumīgas jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanas (parlamentārais apvērsums) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić un Assita Kanko ECR grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri un Javi López S&D grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā pēc mēģinājuma sarīkot nelikumīgas jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanas (parlamentārais apvērsums) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Venecuēlā (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā - par stāvokli Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0048/2020

(aizstāj B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 un B9-0053/2020)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange un Cláudia Monteiro de Aguiar PPE grupas vārdā;

—   Javi López un Kati Piri S&D grupas vārdā;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2020)0013).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0051/2020 un B9-0052/2020 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

Uzstāšanās

Leopoldo López Gil.


6.4. Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0032/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0014).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)


6.5. Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā 2020. gadā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0035/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)


6.6. Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā [2019/2134(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Peter Jahr (A9-0032/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0016).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)


6.7. Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0047/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0017).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(trešdienas, 2020. gada 15. janvāra, balsošanas laiks)

Arnaud Danjean ziņojums - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan un Jan Zahradil.

Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (B9-0036/2020, B9-0037/2020 un B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński un Marc Botenga.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni (B9-0036/2020, B9-0037/2020 un B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki un Jan Zahradil.

(ceturtdienas, 2020. gada 16. janvāra, balsošanas laiks)

Stāvoklis Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 un B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac un Jan Zahradil.

Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton un Bogdan Rzońca.

Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā 2020. gadā (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Elektronisko versiju regulāri atjaunina divas nedēļas pēc sesijas pēdējās dienas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.12.)


SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Parlamenta sesiju kalendārs 2021. un 2022. gadam

Priekšsēdētāju konference ceturtdienas, 2020. gada 16. janvāra, sanāksmē pieņēma 2021. un 2022. gada sesiju kalendāru projektus.

Tika ierosināti turpmāk minētie datumi.

2021. gadam:

- 18.-21. janvāris,

- 8.- 11. februāris,

- 8. - 11. marts,

- 24. un 25. marts,

- 7. un 8. aprīlis

- 26. - 29. aprīlis,

- 17. - 20. maijs,

- 7. - 10. jūnijs,

- 23. un 24. jūnijs,

- 5. - 8. jūlijs,

- 13. - 16. septembris,

- 4. - 7. oktobris,

- 18. - 21. oktobris,

- 10. un 11. novembris,

- 22. - 25. novembris

- 13. - 16. decembris.

2022. gadam:

- 17. - 20. janvāris,

- 14. - 17. februāris,

- 7. - 10. marts,

- 23. un 24. marts,

- 4. - 7. aprīlis,

- 2. - 5. maijs,

- 18. un 19. maijs,

- 6. - 9. jūnijs,

- 22. un 23. jūnijs,

- 4. - 7. jūlijs,

- 12. - 15. septembris,

- 3. - 6. oktobris,

- 17. - 20. oktobris,

- 9. un 10. novembris,

- 21. - 24. novembris,

- 12. - 15. decembris.

Šie datumi ir publicēti Parlamenta tīmekļa vietnē.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: otrdiena, 2020. gada 28. janvāris, plkst. 19.00.

Balsojums: ceturtdien, 2020. gada 30. janvārī, plkst. 11.30.

Priekšsēdētāju konference var nolemt saistībā ar politisko kontroli pār Komisiju rīkoto papildu sanāksmju laikus noteikt trešdienu pēcpusdienās Briselē nedēļās, kad notiek politisko grupu un komiteju sanāksmes.


12. (Nelegāli) priekšmeti, kas izgatavoti ar 3D printeriem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000002/2020) un kuru uzdeva Lucy Nethsingha JURI komitejas vārdā Komisijai: (Nelegāli) priekšmeti, kas izgatavoti uz 3D printeriem (B9-0002/2020).

Liesje Schreinemacher izvērsa jautājumu.

Janez Lenarčič (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Ibán García Del Blanco S&D grupas vārdā, Liesje Schreinemacher grupas “Renew” vārdā un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Slabakov.

Uzstājās Janez Lenarčič.

Debates tika slēgtas.


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (12158/2019 - C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Deputāti

- Nicolaus Fest, Jaak Madison un Tom Vandendriessche. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bēgļa statusa piešķiršanu (B9-0231/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE

- Viktor Uspaskich. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par minimālā pensijas sliekšņa noteikšanu vismaz 60 % apmērā no vidējās algas ES dalībvalstī (B9-0232/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par drošības ierīcēm bērnu aizsardzībai pret atstāšanu automašīnā (B9-0236/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Nuno Melo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas jūru un okeānu aizsardzību (B9-0237/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

PECH

- Markus Buchheit. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par termiņu ievērošanu, Komisijai sniedzot atbildes uz Parlamenta jautājumiem (B9-0277/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Luisa Regimenti. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzturvērtības skalu (nutri-score) un pārtikas produktu marķēšanas sistēmām (B9-0278/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI


14. Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 47. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 9. janvāra lēmumu)

EMPL komiteja

- Kvalitatīva stažēšanās Eiropas Savienībā (2020/2005(INL))
(atzinums: CULT)

ENVI komiteja

- ES tiesiskais regulējums ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā (2020/2006(INL))
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants), ITRE, AGRI)

IMCO komiteja

- Digitālo pakalpojumu akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana (2020/2018(INL))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 57. pants), CULT (Reglamenta 57. pants), JURI (Reglamenta 57. pants), LIBE (Reglamenta 57. pants))

JURI komiteja

- Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars (2020/2012(INL))
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), EMPL, IMCO (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants), CULT, LIBE (Reglamenta 57. pants), AFCO)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 9. decembra lēmumu)

JURI komiteja

- Digitālo pakalpojumu akts: komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē, paredzēto komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana (2020/2019(INL))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 57. pants))

- Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms (2020/2014(INL))
(atzinums: IMCO, TRAN, LIBE)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus Reglamenta 142. panta 1. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 9. janvāra lēmumu)

AFET komiteja

- Ikgadējais ziņojums par ieroču eksportu (2020/2003(INI))
(atzinums: PETI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 9. janvāra lēmumu)

AFET komiteja

- ES un Āfrikas sadarbība drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā (2020/2002(INI))

- Daudzpusējie bruņojuma kontroles un atbruņošanās režīmi: risināmās problēmas un perspektīva (2020/2001(INI))

CULT komiteja

- Mākslīgais intelekts izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē (2020/2017(INI))
(atzinums: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (Reglamenta 57. pants))

EMPL komiteja

- Vecā kontinenta novecošana: iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar novecošanās politiku laikposmam pēc 2020. gada (2020/2008(INI))
(atzinums: ECON, AGRI, FEMM)

- ES noteikumu ietekme uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību un pakalpojumu brīvu apriti: darbaspēka mobilitāte ES iekšienē kā instruments darba tirgus vajadzību un darba ņēmēju prasmju saskaņošanai (2020/2007(INI))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 57. pants), AGRI)

IMCO komiteja

- Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu (2020/2021(INI))

- Vienotā tirgus stiprināšana: brīvas pakalpojumu sniegšanas nākotne (2020/2020(INI))
(atzinums: EMPL)

JURI komiteja

- Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību (2020/2015(INI))
(atzinums: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Mākslīgais intelekts: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienības civilās un militārās izmantošanas jomu, un par valsts varu ārpus krimināltiesību darbības jomas (2020/2013(INI))
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE komiteja

- Digitālo pakalpojumu akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas (2020/2022(INI))
(atzinums: IMCO)

- Mākslīgais intelekts krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenotā mākslīgā intelekta izmantošana krimināllietās (2020/2016(INI)) (atzinums: EMPL, IMCO, JURI)

- Ziņojums par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā (2020/2011(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants), CULT, FEMM)

- Jaunas pieejas likumīgai darbaspēka migrācijai (2020/2010(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants))

- Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu loma (2020/2009(INI))
(atzinums: CULT (Reglamenta 57. pants))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 118. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 9. janvāra lēmumu)

AFET komiteja

- Saskaņā ar Reglamenta 118. pantu sagatavots ieteikums Augstajam pārstāvim un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma 2020. gada pārskatīšanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām (2020/2004(INI))


15. Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)

ENVI komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2020. gada izaugsmes pētījums (2019/2211(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (Reglamenta 57. pants)


16. Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 9. janvāra lēmumu)

CULT komiteja

- Mākslīgais intelekts izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē (2020/2017(INI))
(atzinums: IMCO, JURI, LIBE (Reglamenta 57. pants))

EMPL komiteja

- ES noteikumu ietekme uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību un pakalpojumu brīvu apriti: darbaspēka mobilitāte ES iekšienē kā instruments darba tirgus vajadzību un darba ņēmēju prasmju saskaņošanai (2020/2007(INI))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 57. pants), AGRI)

ENVI komiteja

- ES tiesiskais regulējums ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā (2020/2006(INL))
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants), ITRE, AGRI)

IMCO komiteja

- Digitālo pakalpojumu akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana (2020/2018(INL))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 57. pants), CULT (Reglamenta 57. pants), JURI (Reglamenta 57. pants), LIBE (Reglamenta 57. pants))

JURI komiteja

- Digitālo pakalpojumu akts: komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē, paredzēto komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana (2020/2019(INL))
(atzinums: IMCO (Reglamenta 57. pants))

- Mākslīgais intelekts: starptautisko tiesību interpretācijas un piemērošanas jautājumi, ciktāl tas skar Eiropas Savienību civilās un militārās izmantošanas un valsts varas jomā ārpus krimināltiesību darbības jomas (2020/2013(INI))
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars (2020/2012(INL))
(atzinums: AFET (Reglamenta 57. pants), EMPL, IMCO (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants), CULT, LIBE (Reglamenta 57. pants), AFCO)

LIBE komiteja

- Ziņojums par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā (2020/2011(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants), CULT, FEMM)

- Jaunas pieejas likumīgai darbaspēka migrācijai (2020/2010(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 57. pants))

- Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu loma (2020/2009(INI))
(atzinums: CULT (Reglamenta 57. pants))


17. Lūgumraksti

Lūgumrakstus Nr. 1185-19 līdz 1265-19 vispārējā reģistrā iekļāva 2020. gada 14. janvārī, un saskaņā ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu tos nodeva atbildīgajai komitejai.


18. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


19. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2020. gada 29. janvārī un 2020. gada 30. janvārī.


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.23.


21. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 17. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika