Indiċi 
Minuti
XML 174kPDF 302kWORD 81k
Il-Ħamis, 16 ta' Jannar 2020 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 3.L-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: Il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku (dibattitu)
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
4.1.Il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni
  
4.2.In-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni (votazzjoni)
  
6.2.In-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki reċenti (votazzjoni)
  
6.3.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela wara l-elezzjoni illegali tal-President il-ġdid u tal-Uffiċċju l-ġdid tal-Assemblea Nazzjonali (kolp ta' stat parlamentari) (votazzjoni)
  
6.4.Is-seduti ta' smigħ li għaddejjin skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward il-Polonja u l-Ungerija (votazzjoni)
  
6.5.Il-COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (Kunming 2020) (votazzjoni)
  
6.6.Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2018 (votazzjoni)
  
6.7.L-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: Il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2021 u 2022
 12.Oġġetti illeċiti stampati 3D (dibattitu)
 13. Dokumenti mressqa
 14.Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja
 15.Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Petizzjonijiet
 18.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 19.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 21.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet Spanjoli kompetenti ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Carles Puigdemont i Casamajó u Antoni Comín i Oliveres sabiex ikunu jistgħu jitkomplew il-proċedimenti penali kontrihom.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


3. L-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: Il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000048/2019) mressqa minn Irene Tinagli, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: L-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: Il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku (B9-0001/2020)

Irene Tinagli daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Janez Lenarčič (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Paul Tang f'isem il-Grupp S&D, Luis Garicano f'isem il-Grupp Renew, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, José Gusmão f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini u Marek Paweł Balt.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Traian Băsescu u Bogdan Rzońca.

Intervent ta': Janez Lenarčič.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Irene Tinagli, f'isem il-Kumitat ECON, dwar l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja: il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal-Minuti tad-data 16.1.2020.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti tad-data 15.1.2020.)


4.1. Il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 u B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari u Jan-Christoph Oetjen ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Isabel Santos f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová f'isem il-Grupp Renew, Alice Kuhnke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt u Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomislav Sokol.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Eugen Tomac u Juan Fernando López Aguilar.

Intervent ta': Janez Lenarčič (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal-Minuti tad-data 16.1.2020.


4.2. In-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki terroristiċi reċenti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 u B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko u Erik Marquardt ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0056/2020 u B9-0059/2020.

PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský u Phil Bennion ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 u B9-0065/2020.

Interventi ta': Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, María Soraya Rodríguez Ramos f'isem il-Grupp Renew, Susanna Ceccardi f'isem il-Grupp ID, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Peter van Dalen, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Tomislav Sokol u Maria Arena, Jackie Jones (il-President irringrazzjatha ta' dan), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eugen Tomac, Nicola Procaccini u Krzysztof Hetman.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil u Mick Wallace.

Intervent ta': Janez Lenarčič (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal-Minuti tad-data 16.1.2020.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.43.)


PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.07.

Interventi ta': Marco Zanni, Ramona Strugariu u Richard Corbett dwar l-istandards tat-tmexxija tal-plenarja (Il-President fakkret fid-dispożizzjonijiet applikabbli).


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


6.1. Il-Burundi, b'mod partikolari l-libertà ta' espressjoni (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 u B9-0066/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0054/2020

(flok B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 u B9-0066/2020):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu u Ioan-Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne u Chrysoula Zacharopoulou, f'isem il-Grupp Renew;

—   Ellie Chowns, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra u Veronika Vrecionová, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marisa Matias, José Gusmão u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adozzjoni (P9_TA(2020)0011)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)


6.2. In-Niġerja, b'mod partikolari l-attakki reċenti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 u B9-0065/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0056/2020

(flok B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 u B9-0065/2020):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan u Isabel Benjumea Benjumea, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kati Piri u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne u Chrysoula Zacharopoulou, f'isem il-Grupp Renew;

—   Erik Marquardt, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski u Tomasz Piotr Poręba, f'isem il-Grupp ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adozzjoni (P9_TA(2020)0012)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0060/2020 u B9-0063/2020 iddekadew.)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)


6.3. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela wara l-elezzjoni illegali tal-President il-ġdid u tal-Uffiċċju l-ġdid tal-Assemblea Nazzjonali (kolp ta' stat parlamentari) (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Jannar 2020 (punt 14 tal-Minuti tad-data 14.1.2020).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange u Cláudia Monteiro de Aguiar, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela wara t-tentattiv ta' elezzjoni illegali tal-Presidenza u tal-Bureau tal-Assemblea Nazzjonali l-ġdida (kolp ta' stat parlamentari) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić u Assita Kanko, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela wara t-tentattiv tal-elezzjoni illegali tal-Presidenza l-ġdida u tal-Uffiċċju l-ġdid tal-Assemblea Nazzjonali (kolp ta' stat parlamentari) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri u Javi López, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela wara t-tentattiv tal-elezzjoni illegali tal-Presidenza l-ġdida u tal-Uffiċċju l-ġdid tal-Assemblea Nazzjonali (kolp ta' stat parlamentari) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne u Chrysoula Zacharopoulou, f'isem il-Grupp Renew, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela wara l-elezzjoni illegali tal-Presidenza u tal-Bureau l-ġodda tal-Assemblea Nazzjonali (kolp ta' stat parlamentari) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B9-0048/2020

(flok B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 u B9-0053/2020):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange u Cláudia Monteiro de Aguiar, f'isem il-Grupp PPE;

—   Javi López u Kati Piri, f'isem il-Grupp S&D;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne u Chrysoula Zacharopoulou, f'isem il-Grupp Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR.

Adozzjoni (P9_TA(2020)0013)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0051/2020 u B9-0052/2020 iddekadew.)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

Interventi

Leopoldo López Gil.


6.4. Is-seduti ta' smigħ li għaddejjin skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward il-Polonja u l-Ungerija (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0032/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0014)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)


6.5. Il-COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (Kunming 2020) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0035/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0015)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)


6.6. Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2018 (votazzjoni)

Rapport dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew – rapport annwali 2018 [2019/2134(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0016)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)


6.7. L-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: Il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0047/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0017)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit web tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa 15 ta' Jannar 2020)

Rapport Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan u Jan Zahradil.

Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (B9-0036/2020, B9-0037/2020 u B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński u Marc Botenga.

PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (B9-0036/2020, B9-0037/2020 u B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki u Jan Zahradil.

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis 16 ta' Jannar 2020)

Is-sitwazzjoni fil-Venezwela wara l-elezzjoni illegali tal-President il-ġdid u tal-Uffiċċju l-ġdid tal-Assemblea Nazzjonali (kolp ta' stat parlamentari) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 u B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac u Jan Zahradil.

Is-seduti ta' smigħ li għaddejjin skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward il-Polonja u l-Ungerija (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton u Bogdan Rzońca.

Il-COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

L-istituzzjonijiet u l-korpi fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja: Il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiddaħħlu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness għall-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit web tal-Parlament.

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' ġimagħtejn wara l-aħħar ġurnata tas-sessjoni plenarja.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.12.)


PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2021 u 2022

Il-Konferenza tal-Presidenti, fil-laqgħa tagħha tal-Ħamis 16 ta' Jannar 2020, adottat l-abbozzi ta' kalendarji tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament għas-snin 2021 u 2022.

Id-dati huma dawn:

Għall-2021:

- 18-21 ta' Jannar

- 8-11 ta' Frar

- 8-11 ta' Marzu

- 24-25 ta' Marzu

- 7-8 ta' April

- 26-29 ta' April

- 17-20 ta' Mejju

- 7-10 ta' Ġunju

- 23-24 ta' Ġunju

- 5-8 ta' Lulju

- 13-16 ta' Settembru

- 4-7 ta' Ottubru

- 18-21 ta' Ottubru

- 10-11 ta' Novembru

- 22-25 ta' Novembru

- 13-16 ta' Diċembru

Għall-2022:

- 17-20 ta' Jannar

- 14-17 ta' Frar

- 7-10 ta' Marzu

- 23-24 ta' Marzu

- 4-7 ta' April

- 2-5 ta' Mejju

- 18-19 ta' Mejju

- 6-9 ta' Ġunju

- 22-23 ta' Ġunju

- 4-7 ta' Lulju

- 12-15 ta' Settembru

- 3-6 ta' Ottubru

- 17-20 ta' Ottubru

- 9-10 ta' Novembru

- 21-24 ta' Novembru

- 12-15 ta' Diċembru

Dawn id-dati ġew ippubblikati fuq is-sit web tal-Parlament.

L-iskadenza għat-tressiq ta' emendi hija t-Tlieta 28 ta' Jannar 2020, fis-19.00.

Il-votazzjoni ser issir il-Ħamis 30 ta' Jannar 2020, fil-11.30.

Il-Konferenza tal-Presidenti tista' tiddeċiedi li torganizza sessjonijiet plenarji oħra ta' skrutinju politiku tal-Kumissjoni, nhar ta' Erbgħa waranofsinhar waqt il-ġimgħat tal-Gruppi u tal-Kumitati fi Brussell.


12. Oġġetti illeċiti stampati 3D (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000002/2020) imressqa minn Lucy Nethsingha, f'isem il-Kumitat JURI lill-Kummissjoni: Oġġetti illeċiti prodotti bl-istampar 3D (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Janez Lenarčič (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Ibán García Del Blanco f'isem il-Grupp S&D, Liesje Schreinemacher f'isem il-Grupp Renew, u Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Slabakov.

Intervent ta': Janez Lenarčič.

Id-dibattitu ngħalaq.


13.  Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Belarussja dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

2) mill-Membri

- Nicolaus Fest, Jaak Madison u Tom Vandendriessche. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għoti tal-istatus ta' rifuġjat (B9-0231/2019)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iffissar ta' limitu minimu tal-pensjoni ta' mill-inqas 60% tas-salarju medju fi Stat Membru tal-UE (B9-0232/2019)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tagħmir kontra l-abbandun għas-sikurezza tat-tfal fil-karozzi (B9-0236/2019)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Nuno Melo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-ibħra u l-oċeani Ewropej (B9-0237/2019)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

PECH

- Markus Buchheit. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konformità mal-iskadenzi għall-Kummissjoni biex twieġeb għall-mistoqsijiet parlamentari (B9-0277/2019)

irriferut

responsabbli :

AFCO

- Luisa Regimenti. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-Nutri-score u s-sistemi ta' tikkettar alimentari (B9-0278/2019)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI


14. Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Jannar 2020)

Kumitat EMPL

- Traineeships ta' kwalità fl-UE (2020/2005(INL))
(opinjoni: CULT)

Kumitat ENVI

- Qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha (2020/2006(INL))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE, AGRI)

Kumitat IMCO

- Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali (2020/2018(INL))
(opinjoni: ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI

- Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati (2020/2012(INL))
(opinjoni: AFET (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL, IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), CULT, LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AFCO)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Diċembru 2019)

Kumitat JURI

- Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online (2020/2019(INL))
(opinjoni: IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali (2020/2014(INL))
(opinjoni: IMCO, TRAN, LIBE)

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 142(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Jannar 2020)

Kumitat AFET

- Rapport annwali dwar l-esportazzjoni tal-armi (2020/2003(INI))
(opinjoni: PETI)

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Jannar 2020)

Kumitat AFET

- Kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika (2020/2002(INI))

- Sfidi u prospettivi għal reġimi multilaterali ta' kontroll tal-armi u diżarm (2020/2001(INI))

Kumitat CULT

- L-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni, fil-kultura u fis-settur awdjoviżiv (2020/2017(INI))
(opinjoni: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat EMPL

- Kontinent xiħ li qed jixjieħ - possibilitajiet u sfidi relatati mal-politika dwar it-tixjiħ wara l-2020 (2020/2008(INI))
(opinjoni: ECON, AGRI, FEMM)

- L-impatti tar-regoli tal-UE fuq il-moviment liberu tal-ħaddiema u tas-servizzi: il-mobilità intra-UE tal-ħaddiema bħala għodda għat-tqabbil tal-ħtiġijiet u l-ħiliet tal-ħaddiema (2020/2007(INI))
(opinjoni: IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI)

Kumitat IMCO

- Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi (2020/2021(INI))

- Tisħiħ tas-Suq Uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi (2020/2020(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat JURI

- Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali (2020/2015(INI))
(opinjoni: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali (2020/2013(INI))
(opinjoni: AFET (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

Kumitat LIBE

- L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali (2020/2022(INI))
(opinjoni: IMCO)

- L-intelliġenza artifiċjali fil-liġi kriminali u l-użu tagħha mill-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji f'materji kriminali (2020/2016(INI))
(opinjoni: EMPL, IMCO, JURI)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: Nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa (2020/2011(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), CULT, FEMM)

- Rotot Ġodda għall-Migrazzjoni Legali tal-Ħaddiema (2020/2010(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Tisħiħ tal-Libertà tal-Media: il-Protezzjoni tal-Ġurnalisti fl-Ewropa, id-Diskors ta' Mibegħda, id-Diżinformazzjoni u r-Rwol tal-Pjattaformi (2020/2009(INI))
(opinjoni: CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni biex jitħejjew rapporti fuq inizjattiva proprja (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Jannar 2020)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kunsill skont l-Artikolu 118 fl-ambitu tat-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari (2020/2004(INI))


15. Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ENVI

- Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2020 (2019/2211(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opinjoni: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)


16. Kumitati assoċjati (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 9 ta' Jannar 2020)

Kumitat CULT

- L-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni, fil-kultura u fis-settur awdjoviżiv (2020/2017(INI))
(opinjoni: IMCO, JURI, LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat EMPL

- L-impatti tar-regoli tal-UE fuq il-moviment liberu tal-ħaddiema u tas-servizzi: il-mobilità intra-UE tal-ħaddiema bħala għodda għat-tqabbil tal-ħtiġijiet u l-ħiliet tal-ħaddiema (2020/2007(INI))
(opinjoni: IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI)

Kumitat ENVI

- Qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha (2020/2006(INL))
(opinjoni: INTA (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE, AGRI)

Kumitat IMCO

- Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali (2020/2018(INL))
(opinjoni: ITRE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat JURI

- Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online (2020/2019(INL))
(opinjoni: IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali (2020/2013(INI))
(opinjoni: AFET (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati (2020/2012(INL))
(opinjoni: AFET (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL, IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), CULT, LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), AFCO)

Kumitat LIBE (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: Nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa (2020/2011(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura), CULT, FEMM)

- Rotot Ġodda għall-Migrazzjoni Legali tal-Ħaddiema (2020/2010(INI))
(opinjoni: EMPL (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Tisħiħ tal-Libertà tal-Media: il-Protezzjoni tal-Ġurnalisti fl-Ewropa, id-Diskors ta' Mibegħda, id-Diżinformazzjoni u r-Rwol tal-Pjattaformi (2020/2009(INI))
(opinjoni: CULT (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura))


17. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet Nru 1185-19 sa 1265-19 iddaħħlu fir-reġistru fid-data 14 ta' Jannar 2020, u ntbagħtu għand il-kumitat responsabbli, skont l-Artikolu 226(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura.


18. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Skont l-Artikolu 202(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


19. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 29 ta' Jannar 2020 u 30 ta' Jannar 2020.


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.23.


21. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Skużati:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Aġġornata l-aħħar: 17 ta' Frar 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza