Indeks 
Protokół
XML 172kPDF 296kWORD 80k
Czwartek, 16 stycznia 2020 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu
 3.Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Burundi, w szczególności wolność słowa
  
4.2.Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Głosowanie
  
6.1.Burundi, w szczególności wolność słowa (głosowanie)
  
6.2.Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne (głosowanie)
  
6.3.Sytuacja w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowych władz i prezydium Zgromadzenia Narodowego (przewrót w parlamencie) (głosowanie)
  
6.4.Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (głosowanie)
  
6.5.Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (głosowanie)
  
6.6.Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (głosowanie)
  
6.7.Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 8.Korekty i zamiary głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w 2021 i 2022 r.
 12.Przedmioty nielegalnie wydrukowane w technice 3D (debata)
 13.Składanie dokumentów
 14.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 15.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 16.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 17.Petycje
 18.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze hiszpańskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Carlesa Puigdemonta i Casamajó oraz Antoniego Comína i Oliveresa, aby umożliwić dalsze prowadzenie postępowania karnego w ich sprawie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


3. Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000048/2019), które skierowała Irene Tinagli, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (B9-0001/2020)

Irene Tinagli rozwinęła pytanie.

Janez Lenarčič (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Paul Tang w imieniu grupy S&D, Luis Garicano w imieniu grupy Renew, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, José Gusmão w imieniu grupy GUE/NGL, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini i Marek Paweł Balt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Traian Băsescu i Bogdan Rzońca.

Głos zabrał Janez Lenarčič.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Irene Tinagli, w imieniu komisji ECON, w sprawie instytucji i organów unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 16.1.2020.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 15.1.2020)


4.1. Burundi, w szczególności wolność słowa

Projekty rezolucji B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 i B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari i Jan-Christoph Oetjen przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt i Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrał Janez Lenarčič (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 16.1.2020.


4.2. Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne

Projekty rezolucji B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 i B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko i Erik Marquardt przedstawili projekty rezolucji B9-0056/2020 i B9-0059/2020.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský i Phil Bennion przedstawili projekty rezolucji B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 i B9-0065/2020.

Głos zabrali: Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Susanna Ceccardi w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Peter van Dalen, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola i Marię Arenę, Jackie Jones (Przewodnicząca podziękowała za jej słowa), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Rzońcę, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eugena Tomaca, Nicola Procaccini i Krzysztof Hetman.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil i Mick Wallace.

Głos zabrał Janez Lenarčič (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 16.1.2020.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.43.)


PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.07.

Głos zabrali Marco Zanni, Ramona Strugariu i Richard Corbett w sprawie norm zachowania podczas posiedzeń plenarnych (Przewodnicząca przypomniała obowiązujące przepisy).


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


6.1. Burundi, w szczególności wolność słowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 i B9-0066/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0054/2020

(zastępujący B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 i B9-0066/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Ellie Chowns, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra i Veronika Vrecionová, w imieniu grupy ECR;

—   Marisa Matias, José Gusmão i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2020)0011)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)


6.2. Nigeria, w szczególności niedawne ataki terrorystyczne (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 i B9-0065/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0056/2020

(zastępujący B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 i B9-0065/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan i Isabel Benjumea Benjumea, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Erik Marquardt, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski i Tomasz Piotr Poręba, w imieniu grupy ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2020)0012)

(Projekty rezolucji B9-0060/2020 i B9-0063/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)


6.3. Sytuacja w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowych władz i prezydium Zgromadzenia Narodowego (przewrót w parlamencie) (głosowanie)

Debata odbyła się dnia14 stycznia 2020 r. (pkt 14 protokołu z dnia 14.1.2020).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange i Cláudia Monteiro de Aguiar, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli po próbie nielegalnego wyboru nowego przewodniczącego i prezydium Zgromadzenia Narodowego (parlamentarny zamach stanu) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić i Assita Kanko, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli po próbie nielegalnego wyboru nowego przewodniczącego i prezydium Zgromadzenia Narodowego (parlamentarny zamach stanu) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri i Javi López, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli po próbie nielegalnego wyboru nowego przewodniczącego i prezydium Zgromadzenia Narodowego (parlamentarny zamach stanu) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowego przewodniczącego i prezydium Zgromadzenia Narodowego (parlamentarny zamach stanu) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0048/2020

(zastępujący B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 i B9-0053/2020):

złożony przez następujących posłów:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange i Cláudia Monteiro de Aguiar, w imieniu grupy PPE;

—   Javi López i Kati Piri, w imieniu grupy S&D;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2020)0013)

(Projekty rezolucji B9-0051/2020 i B9-0052/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Wystąpienia

Leopoldo López Gil.


6.4. Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0032/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0014)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)


6.5. Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0035/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)


6.6. Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2018 r. [2019/2134(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0016)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)


6.7. Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0047/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0017)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)


7. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie w środę 15 stycznia 2020 r.)

Sprawozdanie Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan i Jan Zahradil.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (B9-0036/2020, B9-0037/2020 i B9-0038/2020)


Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński i Marc Botenga.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy (B9-0036/2020, B9-0037/2020 i B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki i Jan Zahradil.

(Głosowanie w czwartek 16 stycznia 2020 r.)

Sytuacja w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowych władz i prezydium Zgromadzenia Narodowego (przewrót w parlamencie) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 i B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac i Jan Zahradil.

Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton i Bogdan Rzońca.

Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP15) – Kunming (2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Korekty i zamiary głosowania

Korekty i zamiary głosowania znajdują się w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Wersja elektroniczna jest regularnie aktualizowana przez dwa tygodnie od ostatniego dnia sesji plenarnej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.12.)


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w 2021 i 2022 r.

Konferencja Przewodniczących na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020 r. przyjęła projekty kalendarzy sesji miesięcznych Parlamentu w latach 2021 i 2022.

Poniżej znajdują się daty:

W 2021 r.:

- 18–21 stycznia

- 8–11 lutego

- 8–11 marca

- 24–25 marca

- 7–8 kwietnia

- 26–29 kwietnia

- 17–20 maja

- 7–10 czerwca

- 23–24 czerwca

- 5–8 lipca

- 13–16 września

- 4–7 października

- 18–21 października

- 10–11 listopada

- 22–25 listopada

- 13–16 grudnia

W 2022 r.:

- 17–20 stycznia

- 14–17 lutego

- 7–10 marca

- 23–24 marca

- 4–7 kwietnia

- 2–5 maja

- 18–19 maja

- 6–9 czerwca

- 22–23 czerwca

- 4–7 lipca

- 12–15 września

- 3–6 października

- 17–20 października

- 9–10 listopada

- 21–24 listopada

- 12–15 grudnia

Daty te zostały opublikowane na stronie internetowej Parlamentu.

Termin składania poprawek wyznaczono na 28 stycznia 2020 r. o godz. 19.00.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2020 r. o godz. 11.30.

Konferencja Przewodniczących może zadecydować o zorganizowaniu dodatkowych sesji poświęconych kontroli politycznej nad Komisją w środy po południu w tygodniach posiedzeń grup politycznych i komisji w Brukseli.


12. Przedmioty nielegalnie wydrukowane w technice 3D (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000002/2020), które skierowała Lucy Nethsingha, w imieniu komisji JURI do Komisji: Nielegalne przedmioty drukowane w technologii 3D (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher rozwinęła pytanie.

Janez Lenarčič (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Ibán García Del Blanco w imieniu grupy S&D, Liesje Schreinemacher w imieniu grupy Renew i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreya Slabakova.

Głos zabrał Janez Lenarčič.

Debata została zamknięta.


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET

- Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

2) przez posłów

- Nicolaus Fest, Jaak Madison i Tom Vandendriessche. Projekt rezolucji w sprawie przyznania statusu uchodźcy (B9-0231/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

DEVE

- Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie określenia progu emerytury minimalnej na poziomie co najmniej 60 % średniego wynagrodzenia w państwie członkowskim UE (B9-0232/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie urządzeń przypominających o obecności służących bezpieczeństwu dzieci w samochodach (B9-0236/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Nuno Melo. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskich mórz i oceanów (B9-0237/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

PECH

- Markus Buchheit. Projekt rezolucji w sprawie przestrzegania przez Komisję terminów udzielenia odpowiedzi na pytania poselskie (B9-0277/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFCO

- Luisa Regimenti. Projekt rezolucji w sprawie Nutri-score i systemów etykietowania żywności (B9-0278/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

AGRI


14. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 47 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 stycznia 2020 r.)

komisja EMPL

- Wysokiej jakości staże w UE (2020/2005(INL))
(opinia: CULT)

komisja ENVI

- Unijne ramy prawne do zatrzymania i cofnięcia globalnego wylesiania spowodowanego przez UE (2020/2006(INL))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu), ITRE, AGRI)

komisja IMCO

- Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku (2020/2018(INL))
(opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu), JURI (art. 57 Regulaminu), LIBE (art. 57 Regulaminu))

komisja JURI

- Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii (2020/2012(INL))
(opinia: AFET (art. 57 Regulaminu), EMPL, IMCO (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), CULT, LIBE (art. 57 Regulaminu), AFCO)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 grudnia 2019 r.)

komisja JURI

- Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową (2020/2019(INL))
(opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu))

- System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję (2020/2014(INL))
(opinia: IMCO, TRAN, LIBE)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 142 ust. 1 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 stycznia 2020 r.)

komisja AFET

- Roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni (2020/2003(INI))
(opinia: PETI)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 stycznia 2020 r.)

komisja AFET

- Współpraca UE–Afryka w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryce Zachodniej i Rogu Afryki (2020/2002(INI))

- Wyzwania i perspektywy wielostronnych systemów kontroli zbrojeń i rozbrojenia (2020/2001(INI))

komisja CULT

- Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym (2020/2017(INI))
(opinia: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (art. 57 Regulaminu))

komisja EMPL

- Stary Kontynent się starzeje – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa (2020/2008(INI))
(opinia: ECON, AGRI, FEMM)

- Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku (2020/2007(INI))
(opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu), AGRI)

komisja IMCO

- Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów (2020/2021(INI))

- Wzmocnienie jednolitego rynku: przyszłość swobodnego przepływu usług (2020/2020(INI))
(opinia: EMPL)

komisja JURI

- Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (2020/2015(INI))
(opinia: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych (2020/2013(INI))
(opinia: AFET (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

komisja LIBE

- Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych (2020/2022(INI))
(opinia: IMCO)

- Sztuczna inteligencja w prawie karnym i jej zastosowanie przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (2020/2016(INI))
(opinia: EMPL, IMCO, JURI)

- Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnego podejścia do osób pochodzenia romskiego w Europie (2020/2011(INI))
(opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu), CULT, FEMM)

- Nowe sposoby legalnej migracji zarobkowej (2020/2010(INI))
(opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu))

- Wzmocnienie wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform (2020/2009(INI))
(opinia: CULT (art. 57 Regulaminu))

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 118 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 stycznia 2020 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Wysokiego Przedstawiciela i Rady na mocy art. 118 Regulaminu dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego (2020/2004(INI))


15. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja ENVI

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2020 r. (2019/2211(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (art. 57 Regulaminu)


16. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9 stycznia 2020 r.)

komisja CULT

- Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym (2020/2017(INI))
(opinia: IMCO, JURI, LIBE (art. 57 Regulaminu))

komisja EMPL

- Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku (2020/2007(INI))
(opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu), AGRI)

komisja ENVI

- Unijne ramy prawne do zatrzymania i cofnięcia globalnego wylesiania spowodowanego przez UE (2020/2006(INL))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu), ITRE, AGRI)

komisja IMCO

- Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku (2020/2018(INL))
(opinia: ITRE (art. 57 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu), JURI (art. 57 Regulaminu), LIBE (art. 57 Regulaminu))

komisja JURI

- Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową (2020/2019(INL))
(opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu))

- Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych (2020/2013(INI))
(opinia: AFET (art. 57 Regulaminu), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii (2020/2012(INL))
(opinia: AFET (art. 57 Regulaminu), EMPL, IMCO (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu), CULT, LIBE (art. 57 Regulaminu), AFCO)

komisja LIBE

- Sprawozdanie z wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnego podejścia do osób pochodzenia romskiego w Europie (2020/2011(INI))
(opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu), CULT, FEMM)

- Nowe sposoby legalnej migracji zarobkowej (2020/2010(INI))
(opinia: EMPL (art. 57 Regulaminu))

- Wzmocnienie wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform (2020/2009(INI))
(opinia: CULT (art. 57 Regulaminu))


17. Petycje

Petycje nr 1185-19 – 1265-19 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 14 stycznia 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.


18. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


19. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 29 stycznia 2020 r. i 30 stycznia 2020 r.


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.23.


21. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności