Index 
Proces-verbal
XML 174kPDF 294kWORD 80k
Joi, 16 ianuarie 2020 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Cerere de ridicare a imunității
 3.Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
4.1.Burundi, în special libertatea de exprimare
  
4.2.Nigeria, în special recentele atacuri teroriste
 5.Reluarea ședinței
 6.Votare
  
6.1.Burundi, în special libertatea de exprimare (vot)
  
6.2.Nigeria, în special recentele atacuri teroriste (vot)
  
6.3.Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară) (vot)
  
6.4.Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria (vot)
  
6.5.COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) (vot)
  
6.6.Activitățile Ombudsmanului European în 2018 (vot)
  
6.7.Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Reluarea ședinței
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2021 și 2022
 12.Obiectele ilicite imprimate 3D (dezbatere)
 13.Depunere de documente
 14.Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă
 15.Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)
 16.Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)
 17.Petiții
 18.Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe și transmiterea textelor adoptate
 19.Calendarul următoarelor ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 21.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente spaniole au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Carles Puigdemont i Casamajó și Antoni Comín i Oliveres pentru a permite continuarea urmăririi penale împotriva lor.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


3. Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000048/2019) adresată de Irene Tinagli, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice (B9-0001/2020)

Irene Tinagli a dezvoltat întrebarea.

Janez Lenarčič (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Paul Tang, în numele Grupului S&D, Luis Garicano, în numele Grupului Renew, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, José Gusmão, în numele Grupului GUE/NGL, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini și Marek Paweł Balt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Traian Băsescu și Bogdan Rzońca.

A intervenit Janez Lenarčič.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Irene Tinagli, în numele Comisiei ECON, referitoare la instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 16.1.2020.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 15.1.2020.)


4.1. Burundi, în special libertatea de exprimare

Propuneri de rezoluții B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 și B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari și Jan-Christoph Oetjen au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului Renew, Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt și Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Eugen Tomac și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Janez Lenarčič (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 16.1.2020.


4.2. Nigeria, în special recentele atacuri teroriste

Propuneri de rezoluții B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 și B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko și Erik Marquardt au prezentat propunerile de rezoluție B9-0056/2020 și B9-0059/2020.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský și Phil Bennion au prezentat propunerile de rezoluție B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 și B9-0065/2020.

Au intervenit Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Susanna Ceccardi, în numele Grupului ID, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Peter van Dalen, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol și Maria Arena, Jackie Jones (Președinta îi mulțumește pentru cuvintele sale), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Eugen Tomac, Nicola Procaccini și Krzysztof Hetman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil și Mick Wallace.

A intervenit Janez Lenarčič (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 16.1.2020.

(Ședința a fost suspendată la 11.43.)


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.07.

Au intervenit Marco Zanni, Ramona Strugariu și Richard Corbett, cu privire la regulile de comportament în plen (Președinta a reamintit dispozițiile aplicabile).


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


6.1. Burundi, în special libertatea de exprimare (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 și B9-0066/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0054/2020

(care înlocuiește B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 și B9-0066/2020):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu și Ioan-Rareş Bogdan, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Maria Arena, în numele Grupului S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe;

—   Ellie Chowns, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra și Veronika Vrecionová, în numele Grupului ECR;

—   Marisa Matias, José Gusmão și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2020)0011)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)


6.2. Nigeria, în special recentele atacuri teroriste (vot)

Propuneri de rezoluții B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 și B9-0065/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0056/2020

(care înlocuiește B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 și B9-0065/2020):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan și Isabel Benjumea Benjumea, în numele Grupului PPE;

—   Kati Piri și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe;

—   Erik Marquardt, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P9_TA(2020)0012)

(Propunerile de rezoluții B9-0060/2020 și B9-0063/2020 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)


6.3. Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară) (vot)

Dezbaterea a avut loc la 14 ianuarie 2020 (punctul 14 al PV din 14.1.2020).

Propuneri de rezoluții depuse în temeiul articolului 132, alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange și Cláudia Monteiro de Aguiar, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Venezuela după tentativa de alegere ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić și Assita Kanko, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Venezuela după tentativa de alegere ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri și Javi López, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Venezuela după tentativa de alegere ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Venezuela (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B9-0048/2020

(care înlocuiește B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 și B9-0053/2020):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange și Cláudia Monteiro de Aguiar, în numele Grupului PPE;

—   Javi López și Kati Piri, în numele Grupului S&D;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne și Chrysoula Zacharopoulou, în numele Grupului Renew Europe;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P9_TA(2020)0013)

(Propunerile de rezoluții B9-0051/2020 și B9-0052/2020 au devenit caduce.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Intervenții

Leopoldo López Gil.


6.4. Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria (vot)

Propunere de rezoluție B9-0032/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0014)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)


6.5. COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) (vot)

Propunere de rezoluție B9-0035/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0015)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)


6.6. Activitățile Ombudsmanului European în 2018 (vot)

Raport privind activitățile Ombudsmanului European – raportul anual pe 2018 [2019/2134(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0016)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)


6.7. Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice (vot)

Propunere de rezoluție B9-0047/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0017)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)


7. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot: miercuri 15 ianuarie 2020)

Raport Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan și Jan Zahradil.

Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński și Marc Botenga.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki și Jan Zahradil.

(Vot joi 16 ianuarie 2020)

Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac și Jan Zahradil.

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton și Bogdan Rzońca.

COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul internet al Parlamentului.

Versiunea electronică va fi actualizată regulat timp de două săptămâni după ultima zi a unei perioade de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.12.)


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2021 și 2022

Conferința președinților, în cadrul reuniunii sale din 16 ianuarie 2020, a adoptat proiectul de calendar al perioadelor de sesiune din 2021 și 2022.

Datele sunt următoarele:

Pentru 2021:

- 18-21 ianuarie

- 8-11 februarie

- 8-11 martie

- 24-25 martie

- 7-8 aprilie

- 26-29 aprilie

- 17-20 mai

- 7-10 iunie

- 23-24 iunie

- 5-8 iulie

- 13-16 septembrie

- 4-7 octombrie

- 18-21 octombrie

- 10-11 noiembrie

- 22-25 noiembrie

- 13-16 decembrie

Pentru 2022:

- 17-20 ianuarie

- 14-17 februarie

- 7-10 martie

- 23-24 martie

- 4-7 aprilie

- 2-5 mai

- 18-19 mai

- 6-9 iunie

- 22-23 iunie

- 4-7 iulie

- 12-15 septembrie

- 3-6 octombrie

- 17-20 octombrie

- 9-10 noiembrie

- 21-24 noiembrie

- 12-15 decembrie

Aceste date au fost publicate pe site-ul Parlamentului.

Termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru marți, 28 ianuarie 2020, la ora 19.

Votul va avea loc joi, 30 ianuarie 2020, ora 11.30.

Conferința președinților poate decide să stabilească perioade de sesiune suplimentare de control politic asupra Comisiei, miercurea după-amiaza în timpul săptămânilor rezervate grupurilor și comisiilor de la Bruxelles.


12. Obiectele ilicite imprimate 3D (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000002/2020) adresată de Lucy Nethsingha, în numele Comisiei JURI Comisiei: Obiecte ilegale imprimate în 3D (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher a dezvoltat întrebarea.

Janez Lenarčič (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Ibán García Del Blanco, în numele Grupului S&D, Liesje Schreinemacher, în numele Grupului Renew, și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrey Slabakov.

A intervenit Janez Lenarčič.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET

- Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

2) de către deputați

- Nicolaus Fest, Jaak Madison Tom Vandendriessche. Propunere de rezoluție referitoare la acordarea statutului de refugiat (B9-0231/2019)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la stabilirea unui plafon minim al pensiei de cel puțin 60 % din salariul mediu într-un stat membru al UE (B9-0232/2019)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la dispozitivele antiabandon pentru siguranța copiilor în autovehicule (B9-0236/2019)

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Nuno Melo. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea mărilor și oceanelor europene (B9-0237/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

PECH

- Markus Buchheit. Propunere de rezoluție referitoare la respectarea de către Comisie a termenelor pentru răspunsurile la întrebările parlamentare (B9-0277/2019)

retrimis

comisiei competente :

AFCO

- Luisa Regimenti. Propunere de rezoluție referitoare la Nutri-Score și sistemele de etichetare a produselor alimentare (B9-0278/2019)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

AGRI


14. Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 47 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 ianuarie 2020)

EMPL

- Stagii de calitate în UE (2020/2005(INL))
(aviz: CULT)

ENVI

- Un cadru juridic al UE pentru a stoparea defrișărilor de care Uniunea este responsabilă la nivel mondial și refacerea pădurilor (2020/2006(INL))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE, AGRI)

IMCO

- Legislația privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice (2020/2018(INL))
(aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

JURI

- Cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile conexe (2020/2012(INL))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), EMPL, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AFCO)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 decembrie 2019)

JURI

- Legislația privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online (2020/2019(INL))
(aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Un regim de responsabilitate civilă pentru inteligența artificială (2020/2014(INL))
(aviz: IMCO, TRAN, LIBE)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă [articolul 142 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 ianuarie 2020)

AFET

- Raport anual privind exportul de arme (2020/2003(INI))
(aviz: PETI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 ianuarie 2020)

AFET

- Cooperarea UE-Africa în domeniul securității în Sahel, Africa de Vest și Cornul Africii (2020/2002(INI))

- Regimurile multilaterale de control al armelor și dezarmare: provocări și perspective (2020/2001(INI))

CULT

- Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual (2020/2017(INI))
(aviz: IMCO, JURI, FEMM, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

EMPL

- Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de politica privind îmbătânirea populației după 2020 (2020/2008(INI))
(aviz: ECON, AGRI, FEMM)

- Impactul normelor europene asupra liberei circulații a lucrătorilor și serviciilor: mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii, un instrument pentru a corela nevoile pieței muncii cu competențele (2020/2007(INI))
(aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI)

IMCO

- Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori (2020/2021(INI))

- Consolidarea pieței interne: viitorul liberei circulații a serviciilor (2020/2020(INI))
(aviz: EMPL)

JURI

- Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor legate de inteligența artificială (2020/2015(INI))
(aviz: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale (2020/2013(INI))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

LIBE

- Legislația privind serviciile digitale și problemele care se pun în materie de drepturi fundamentale (2020/2022(INI))
(aviz: IMCO)

- Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale (2020/2016(INI))
(aviz: EMPL, IMCO, JURI)

- Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa (2020/2011(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, FEMM)

- Noi căi pentru migrația economică legală (2020/2010(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor (2020/2009(INI))
(aviz: CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 118 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 ianuarie 2020)

AFET

- Recomandare către Înaltul Reprezentant și Consiliu în conformitate cu articolul 118 din Regulamentul de procedură în pregătirea procesului de revizuire a Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare, controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară (2020/2004(INI))


15. Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

ENVI

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 2020 (2019/2211(INI))
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (articolul 57 din Regulamentul de procedură)


16. Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 ianuarie 2020)

CULT

- Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual (2020/2017(INI))
(aviz: IMCO, JURI, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

EMPL

- Impactul normelor europene asupra liberei circulații a lucrătorilor și serviciilor: mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii, un instrument pentru a corela nevoile pieței muncii cu competențele (2020/2007(INI))
(aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI)

ENVI

- Un cadru juridic al UE pentru a stoparea defrișărilor de care Uniunea este responsabilă la nivel mondial și refacerea pădurilor (2020/2006(INL))
(aviz: INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE, AGRI)

IMCO

- Legislația privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice (2020/2018(INL))
(aviz: ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

JURI

- Legislația privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online (2020/2019(INL))
(aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale (2020/2013(INI))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile conexe (2020/2012(INL))
(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), EMPL, IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AFCO)

LIBE

- Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa (2020/2011(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT, FEMM)

- Noi căi pentru migrația economică legală (2020/2010(INI))
(aviz: EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

- Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor (2020/2009(INI))
(aviz: CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură))


17. Petiții

Petițiile nr. 1185-19 - 1265-19 au fost înscrise în registrul general la data de 14 ianuarie 2020 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.


18. Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe și transmiterea textelor adoptate

În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul actualei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


19. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 29 ianuarie 2020 și 30 ianuarie 2020.


20. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 15.23.


21. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Ultima actualizare: 17 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate