Kazalo 
Zapisnik
XML 170kPDF 284kWORD 80k
Četrtek, 16. januar 2020 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Zahteva za odvzem imunitete
 3.Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah (razprava)
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
4.1.Burundi, zlasti primer zaprtih novinarjev
  
4.2.Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi
 5.Nadaljevanje seje
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Burundi, zlasti svoboda govora (glasovanje)
  
6.2.Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi (glasovanje)
  
6.3.Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar) (glasovanje)
  
6.4.Potekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske (glasovanje)
  
6.5.Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) (glasovanje)
  
6.6.Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018 (glasovanje)
  
6.7.Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Nadaljevanje seje
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Koledar delnih zasedanj Parlamenta - 2021 in 2022
 12.Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti (razprava)
 13.Predložitev dokumentov
 14.Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil
 15.Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)
 16.Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)
 17.Peticije
 18.Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil
 19.Datum naslednjih sej
 20.Zaključek seje
 21.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni španski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Carlesu Puigdemontu i Casamaju in Antoniu Comínu i Oliveresu, da bi se omogočilo nadaljevanje kazenskega postopka zoper njiju.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


3. Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000048/2019), ki ga je postavila Irene Tinagli v imenu odbora ECON Komisiji: Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah (B9-0001/2020)

Irene Tinagli je predstavila vprašanje.

Janez Lenarčič (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Markus Ferber v imenu skupine PPE, Paul Tang v imenu skupine S&D, Luis Garicano v imenu skupine Renew, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Joachim Kuhs v imenu skupine ID, José Gusmão v imenu skupine GUE/NGL, Jonás Fernández, Damien Carême, Angelo Ciocca, Alfred Sant, Mikuláš Peksa, Maximilian Krah, Maria Grapini in Marek Paweł Balt.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Traian Băsescu in Bogdan Rzońca.

Govoril je Janez Lenarčič.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Irene Tinagli v imenu odbora ECON o institucijah in organih ekonomske in monetarne Unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju (2019/2950(RSP)) (B9-0047/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 16.1.2020.


4. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 2 zapisnika z dne 15.1.2020.)


4.1. Burundi, zlasti primer zaprtih novinarjev

Predlogi resolucij B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 in B9-0066/2020 (2020/2502(RSP))

Ellie Chowns, Anna Fotyga, Maria Arena, Idoia Villanueva Ruiz, Arba Kokalari in Jan-Christoph Oetjen so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Isabel Santos v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine Renew, Alice Kuhnke v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Carlos Zorrinho, Phil Bennion, Nathan Gill, Neena Gill, Marek Paweł Balt in Fabio Massimo Castaldo samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil, Eugen Tomac in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Janez Lenarčič (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 16.1.2020.


4.2. Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi

Predlogi resolucij B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 in B9-0065/2020 (2020/2503(RSP))

Assita Kanko in Erik Marquardt sta predstavila predloga resolucij B9-0056/2020 in B9-0059/2020

PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

Lars Patrick Berg, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský in Phil Bennion so predstavili predloge resolucij B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 in B9-0065/2020.

Govorili so Željana Zovko v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, Susanna Ceccardi v imenu skupine ID, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Peter van Dalen, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tomislav Sokol in Maria Arena, Jackie Jones (predsedujoča se ji je zahvalila), Dita Charanzová, Dominique Bilde, Adam Bielan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bogdan Rzońca, François-Xavier Bellamy, Tudor Ciuhodaru, Silvia Sardone, Carlo Fidanza, Tomislav Sokol, Isabella Tovaglieri, Bert-Jan Ruissen, Isabel Benjumea Benjumea, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Eugen Tomac, Nicola Procaccini in Krzysztof Hetman.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Robert Hajšel, Clare Daly, Seán Kelly, Pierrette Herzberger-Fofana, Jiří Pospíšil in Mick Wallace.

Govoril je Janez Lenarčič (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 16.1.2020.

(Seja je bila prekinjena ob 11.43.)


PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

5. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.07.

Govorili so Marco Zanni, Ramona Strugariu in Richard Corbett o ravni vedenja na plenarnem zasedanju (predsedujoča je opozorila na veljavne določbe).


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


6.1. Burundi, zlasti svoboda govora (glasovanje)

Predlogi resolucij B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 in B9-0066/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0054/2020

(ki nadomešča B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020 in B9-0066/2020):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Vasile Blaga, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu in Ioan-Rareş Bogdan v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Maria Arena v imenu skupine S&D;

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew;

—   Ellie Chowns v imenu skupine Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra in Veronika Vrecionová v imenu skupine ECR;

—   Marisa Matias, José Gusmão in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2020)0011)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)


6.2. Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi (glasovanje)

Predlogi resolucij B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020 in B9-0065/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0056/2020

(ki nadomešča B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0062/2020, B9-0064/2020 in B9-0065/2020):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Mircea-Gheorghe Hava, Vasile Blaga, Gheorghe-Vlad Nistor, Dan-Ştefan Motreanu, Ioan-Rareş Bogdan in Isabel Benjumea Benjumea v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew;

—   Erik Marquardt v imenu skupine Verts/ALE;

—   Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Izabela-Helena Kloc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Szydło, Anna Zalewska, Zdzisław Krasnodębski in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2020)0012)

(Predlogi resolucij B9-0060/2020 in B9-0063/2020 so brezpredmetni.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)


6.3. Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar) (glasovanje)

Razprava je potekala dne14. januarja 2020 (točka 14 zapisnika z dne 14.1.2020).

Vloženi predlogi resoluciji, s katerimi se zaključi razprava, v skladu s členom 132(2) Poslovnika:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange in Cláudia Monteiro de Aguiar v imenu skupine PPE o razmerah v Venezueli po poskusu nezakonitih volitev novega predsednika in novega predsedstva državne skupščine (parlamentarni državni udar) (2020/2507(RSP)) (B9-0048/2020);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić in Assita Kanko v imenu skupine ECR o razmerah v Venezueli po poskusu nezakonite izvolitve novega predsednika in predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar) (2020/2507(RSP)) (B9-0049/2020);

—   Kati Piri in Javi López v imenu skupine S&D o razmerah v Venezueli po poskusu nezakonitih volitev novega predsednika in novega predsedstva narodne skupščine (parlamentarni državni udar) (2020/2507(RSP)) (B9-0050/2020);

—   Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2020/2507(RSP)) (B9-0051/2020);

—   Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Venezueli (2020/2507(RSP)) (B9-0052/2020);

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew o razmerah v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsedstva in predsednika nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar) (2020/2507(RSP)) (B9-0053/2020).

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0048/2020

(ki nadomešča B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020 in B9-0053/2020):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange in Cláudia Monteiro de Aguiar v imenu skupine PPE;

—   Javi López in Kati Piri v imenu skupine S&D;

—   Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR.

Sprejeto (P9_TA(2020)0013)

(Predlogi resolucij B9-0051/2020 in B9-0052/2020 so brezpredmetni.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

Govori

Leopoldo López Gil.


6.4. Potekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0032/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0014)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)


6.5. Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0035/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0015)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)


6.6. Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2018 [2019/2134(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Peter Jahr (A9-0032/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0016)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)


6.7. Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0047/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0017)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 15. januarja 2020)

Poročilo: Arnaud Danjean - A9-0052/2019
Manuel Bompard, Daniel Hannan in Jan Zahradil.

Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)
Manuel Bompard, Claire Fox, Veronika Vrecionová, Joachim Stanisław Brudziński in Marc Botenga.

PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (B9-0036/2020, B9-0037/2020 in B9-0038/2020)
Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki in Jan Zahradil.

(Čas glasovanja v četrtek, 16. januarja 2020)

Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar) (RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020 in B9-0053/2020)
Thierry Mariani, Jiří Pospíšil, Guido Reil, Mick Wallace, Eugen Tomac in Jan Zahradil.

Potekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske (B9-0032/2020)
Claire Fox, Joachim Stanisław Brudziński, Angel Dzhambazki, Gilles Lebreton in Bogdan Rzońca.

Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) (B9-0035/2020)
Catherine Rowett.

Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah (B9-0047/2020)
John Howarth.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanja se vstavijo v dokument “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Elektronska različica se redno posodablja še dva tedna po zadnjem dnevu plenarnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.12.)


PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.00.


10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Koledar delnih zasedanj Parlamenta - 2021 in 2022

Konferenca predsednikov je na seji 16. januarja 2020 sprejela osnutka koledarjev za obdobja zasedanj za parlamentarni leti 2021 in 2022.

Datumi so predvideni, kot sledi:

za 2021 :

- od 18. do 21. januarja

- od 8. do 11. februarja

- od 8. do 11. marca

- 24. in 25. marca

- 7. in 8. aprila

- od 26. do 29. aprila

- od 17. do 20. maja

- od 7. do 10. junija

- 23. in 24. junija

- od 5. do 8. julija

- od 13. do 16. septembra

- od 4. do 7. oktobra

- od 18. do 21. oktobra

- 10. in 11. novembra

- od 22. do 25. novembra

- od 13. do 16. decembra

za 2022 :

- od 17. do 20. januarja

- od 14. do 17. februarja

- od 7. do 10. marca

- 23. in 24. marca

- od 4. do 7. aprila

- od 2. do 5. maja

- 18. in 19. maja

- od 6. do 9. junija

- 22. in 23. junija

- od 4. do 7. julija

- od 12. do 15. septembra

- od 3. do 6. oktobra

- od 17. do 20. oktobra

- 9. in 10. novembra

- od 21. do 24. novembra

- od 12. do 15. decembra

Ti datumi so objavljeni na spletnem mestu Parlamenta.

Rok za vložitev predlogov sprememb je v torek, 28. januarja 2020, ob 19.00.

Glasovanje bo v četrtek, 30. januarja 2020, ob 11.30.

Konferenca predsednikov lahko določi dodatna zasedanja za politični nadzor Komisije ob sredah popoldan v tednih skupin in odborov v Bruslju.


12. Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000002/2020) ki ga je postavila Lucy Nethsingha v imenu odbora JURI, Komisiji: Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti (B9-0002/2020)

Liesje Schreinemacher je predstavila vprašanje.

Janez Lenarčič (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Ibán García Del Blanco v imenu skupine S&D, Liesje Schreinemacher v imenu skupine Renew, in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrey Slabakov.

Govoril je Janez Lenarčič.

Razprava se je zaključila.


13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET

- Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA) (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

2) od poslancev Parlamenta

- Nicolaus Fest, Jaak Madison in Tom Vandendriessche. Predlog resolucije o priznanju statusa begunca (B9-0231/2019)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

DEVE

- Viktor Uspaskich. Predlog resolucije o določitvi minimalnega pokojninskega praga v višini najmanj 60 % povprečne plače v državi članici EU (B9-0232/2019)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o napravah za preprečevanje puščanja otrok v avtomobilih (B9-0236/2019)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Nuno Melo. Predlog resolucije o zaščiti evropskih morij in oceanov (B9-0237/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

PECH

- Markus Buchheit. Predlog resolucije o spoštovanju rokov za odgovor Komisije na parlamentarna vprašanja (B9-0277/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

- Luisa Regimenti. Predlog resolucije o sistemu Nutri-score in sistemih za označevanje živil (B9-0278/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AGRI


14. Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 47 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. januarja 2020)

odbor EMPL

- Kakovostna pripravništva v EU (2020/2005(INL))
(mnenje: CULT)

odbor ENVI

- Pravni okvir EU za zaustavitev in zaobrnitev krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU (2020/2006(INL))
(mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika), ITRE, AGRI)

odbor IMCO

- Zakon o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga (2020/2018(INL))
(mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), CULT (člen 57 Poslovnika), JURI (člen 57 Poslovnika), LIBE (člen 57 Poslovnika))

odbor JURI

- Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotiko in sorodne tehnologije (2020/2012(INL))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), EMPL, IMCO (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika), CULT, LIBE (člen 57 Poslovnika), AFCO)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. decembra 2019)

odbor JURI

- Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu (2020/2019(INL))
(mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika))

- Ureditev civilne odgovornosti za področje umetne inteligence (2020/2014(INL))
(mnenje: IMCO, TRAN, LIBE)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 142(1) Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. januarja 2020)

odbor AFET

- Letno poročilo o izvozu orožja (2020/2003(INI))
(mnenje: PETI)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. januarja 2020)

odbor AFET

- Varnostno sodelovanje med EU in Afriko na območju Sahela, v zahodni Afriki in Afriškem rogu (2020/2002(INI))

- Izzivi in obeti za režime večstranskega nadzora orožja in razorožitve (2020/2001(INI))

odbor CULT

- Umetna inteligenca v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju (2020/2017(INI))
(mnenje: IMCO, JURI, LIBE (člen 57 Poslovnika))

odbor EMPL

- Stari kontinent se stara - možnosti in izzivi politik na področju staranja po letu 2020 (2020/2008(INI))
(mnenje: ECON, AGRI, FEMM)

- Vpliv pravil EU o prostem gibanju delavcev in prostem pretoku storitev: mobilnost delovne sile v EU kot orodje za usklajevanje potreb in ponudbe na trgu delovne sile (2020/2007(INI))
(mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika), AGRI)

odbor IMCO

- K trajnostnemu enotnemu trgu za podjetja in potrošnike (2020/2021(INI))

- Krepitev enotnega trga: prihodnost prostega pretoka storitev (2020/2020(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor JURI

- Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence (2020/2015(INI))
(mnenje: IMCO, TRAN, CULT, AFCO)

- Umetna inteligenca: vprašanja o tolmačenju in uporabi mednarodnega prava v primerih, ki se nanašajo na EU na področju civilne in vojaške uporabe ter državnih organov izven področja uporabe kazenskega pravosodja (2020/2013(INI))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

odbor LIBE

- Zakon o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic (2020/2022(INI))
(mnenje: IMCO)

- Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev (2020/2016(INI))
(mnenje: EMPL, IMCO, JURI)

- Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov: boj proti predsodkom zoper osebe romskega rodu v Evropi (2020/2011(INI))
(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika), CULT, FEMM)

- Nove poti za zakonite delovne migracije (2020/2010(INI))
(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika))

- Krepitev medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform (2020/2009(INI))
(mnenje: CULT (člen 57 Poslovnika))

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 118 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. januarja 2020)

odbor AFET

- Priporočilo visokemu predstavniku in Svetu na podlagi člena 118 v pripravah na postopek pregleda za Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja 2020, nadzor jedrskega orožja in možnosti za jedrsko razoroževanje (2020/2004(INI))


15. Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)

odbor ENVI

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2020 (2019/2211(INI))
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: ENVI, REGI, FEMM, BUDG (člen 57 Poslovnika)


16. Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. januarja 2020)

odbor CULT

- Umetna inteligenca v izobraževanju, kulturi in avdiovizualnem sektorju (2020/2017(INI))
(mnenje: IMCO, JURI, LIBE (člen 57 Poslovnika))

odbor EMPL

- Vpliv pravil EU o prostem gibanju delavcev in prostem pretoku storitev: mobilnost delovne sile v EU kot orodje za usklajevanje potreb in ponudbe na trgu delovne sile (2020/2007(INI))
(mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika), AGRI)

odbor ENVI

- Pravni okvir EU za zaustavitev in zaobrnitev krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU (2020/2006(INL))
(mnenje: INTA (člen 57 Poslovnika), ITRE, AGRI)

odbor IMCO

- Zakon o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga (2020/2018(INL))
(mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), CULT (člen 57 Poslovnika), JURI (člen 57 Poslovnika), LIBE (člen 57 Poslovnika))

odbor JURI

- Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu (2020/2019(INL))
(mnenje: IMCO (člen 57 Poslovnika))

- Umetna inteligenca: vprašanja o tolmačenju in uporabi mednarodnega prava v primerih, ki se nanašajo na EU na področju civilne in vojaške uporabe ter državnih organov izven področja uporabe kazenskega pravosodja (2020/2013(INI))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), IMCO, TRAN, LIBE, AFCO)

- Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotiko in sorodne tehnologije (2020/2012(INL))
(mnenje: AFET (člen 57 Poslovnika), EMPL, IMCO (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika), CULT, LIBE (člen 57 Poslovnika), AFCO)

odbor LIBE

- Poročilo o izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov: boj proti predsodkom zoper osebe romskega rodu v Evropi (2020/2011(INI))
(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika), CULT, FEMM)

- Nove poti za zakonite delovne migracije (2020/2010(INI))
(mnenje: EMPL (člen 57 Poslovnika))

- Krepitev medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform (2020/2009(INI))
(mnenje: CULT (člen 57 Poslovnika))


17. Peticije

Peticije št. 1185-19 do 1265-19 so bile dne 14. januarja 2020 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.


18. Sprejetje zapisnika seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 202(3) Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


19. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 29. januarja 2020 in 30. januarja 2020.


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.23.


21. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Al-Sahlani Abir, Donato Francesca, Ochojska Janina, Palmer Rory, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa, Verhofstadt Guy, Yon-Courtin Stéphanie

Zadnja posodobitev: 17. februar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov