Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел

6. Състав на Парламента

Австрийските компетентни органи уведомиха за избирането на Christian Sagartz за член на Европейския парламент на мястото на Karoline Edtstadler, считано от 23 януари 2020 г.

Компетентните органи на Обединеното кралство уведомиха за избирането на Heather Anderson за член на Европейския парламент на мястото на Alyn Smith, считано от 27 януари 2020 г.

Парламентът взе под внимание тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор, Christian Sagartz и Heather Anderson заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че преди това са подали писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с качеството на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност