Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες

6. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Christian Sagartz ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Karoline Edtstadler με ισχύ από 23 Ιανουαρίου 2020.

Οι αρμόδιες βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Heather Anderson ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Alyn Smith με ισχύ από 27 Ιανουαρίου 2020.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Christian Sagartz και Heather Anderson καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου