Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel

6. Samenstelling Parlement

De bevoegde Oostenrijkse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Christian Sagartz tot lid van het Parlement, ter vervanging van Karoline Edtstadler, met ingang van 23 januari 2020.

De bevoegde Britse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Heather Anderson tot lid van het Parlement, ter vervanging van Alyn Smith, met ingang van 27 januari 2020.

Het Parlement neemt kennis van hun benoeming.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Christian Sagartz en Heather Anderson, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid