Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 29. januára 2020 - Brusel

6. Zloženie Parlamentu

Príslušné rakúske úrady oznámili, že Christian Sagartz bol s účinnosťou od 23. januára 2020 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Karoline Edtstadlerovú.

Príslušné britské úrady oznámili, že Heather Anderson bola s účinnosťou od 27. januára 2020 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Alyna Smitha.

Parlament vzal ich zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Christian Sagartz a Heather Anderson miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia