Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Středa, 29. ledna 2020 - Brusel

9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že výbory EMPL a ECON v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodly, že zahájí interinstitucionální jednání na základě těchto postojů Parlamentu přijatých v prvním čtení:

výbor EMPL

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2019)0019;

výbor ECON

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2019)0300.

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí