Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 2k
Kolmapäev, 29. jaanuar 2020 - Brüssel

9. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)

President tegi teatavaks EMPL-komisjoni ja ECON-komisjoni otsused alustada kooskõlas kodukorra artikliga 72 institutsioonidevahelisi läbirääkimisi parlamendi järgmiste esimese lugemise seisukohtade alusel:

EMPL-komisjon

—   Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – esimese lugemise seisukoht P8_TA(2019)0019;

ECON-komisjon

—   Euroopa Parlamendi 27. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) - esimese lugemise seisukoht P8_TA(2019)0300.

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika