Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 2k
Srijeda, 29. siječnja 2020. - Bruxelles

9. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 72. Poslovnika)

Predsjedatelj je objavio da su u skladu s člankom 72. Poslovnika odbori EMPL i ECON donijeli odluku o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih stajališta Paralmenta u prvom čitanju:

odbor EMPL

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0019;

odbor ECON

—   Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. ožujka 2019. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) br. 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – stajalište u prvom čitanju P8_TA(2019)0300.

Posljednje ažuriranje: 24. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti