Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 2k
Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d. - Briuselis

9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį EMPL ir ECON komitetai nusprendė pradėti tarpinstitucines derybas remdamiesi šiomis Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtomis pozicijomis:

EMPL komitetas

—   2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA(2019)0019;

ECON komitetas

—    2019 m. kovo 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) - pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA(2019)0300.

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika